Logo

Sint-Lodewijkscollege

Traditie & toekomst

Leren

Zelfontplooiing en zelfstandigheid

 

De school is de plaats waar kinderen zich ontplooien tot zelfstandige jongeren die hun leren zelf in handen kunnen nemen. Elke leerkracht is een procesbegeleider die de vorderingen van de leerlingen nauwgezet opvolgt en feedback geeft op hun prestaties. Sint-Lodewijk is present in de verschillende Olympiades en kreeg daarvoor recent een nationale erkenning.

De vele parascolaire initiatieven boren andere talenten bij de leerlingen aan die hen tot rijkere mensen maken.


 

Zorg op maat

Elke leerling wordt in eerste instantie door hun eigen leerkrachten begeleid. Wie meer steun nodig heeft, kan terecht in de Kern Leerlingenbegeleiding die samen met het CLB zorgt voor een professionele aanpak van het probleem. Wanneer een leerling door zijn situatie of talent een unieke aanpak nodig heeft, wordt gezorgd voor een individueel traject. Voor sommigen zoeken we naar meer uitdaging op maat.Snellerenden 

Onze werking voor de snellerenden is een aanpak op maat. Immers elke leerling is verschillend. Bij de één volstaat het om wat uitbreiding van de leerstof te krijgen, bij de ander komt het erop aan om autonoom een thema te ontwikkelen. Soms moeten vakken vervangen worden door nieuwe leerstofonderdelen, en voor een ander is een gedeeltelijk vervroegde start aan het hoger onderwijs aangewezen. Wij noemen dit pakket aan maatregelen STLOD*.