Logo

Sint-Lodewijkscollege

Traditie & toekomst

Leren

Zelfontplooiing en zelfstandigheid

 

De school is de plaats waar kinderen zich ontplooien tot zelfstandige jongeren die hun leren zelf in handen kunnen nemen. Elke leerkracht is een procesbegeleider die de vorderingen van de leerlingen nauwgezet opvolgt en feedback geeft op hun prestaties. Sint-Lodewijk is present in de verschillende Olympiades en kreeg daarvoor recent een nationale erkenning.

De vele parascolaire initiatieven boren andere talenten bij de leerlingen aan die hen tot rijkere mensen maken.


 

Zorg op maat

Elke leerling wordt in eerste instantie door hun eigen leerkrachten begeleid. Wie meer steun nodig heeft, kan terecht in de Kern Leerlingenbegeleiding die samen met het CLB zorgt voor een professionele aanpak van het probleem. Wanneer een leerling door zijn situatie of talent een unieke aanpak nodig heeft, wordt gezorgd voor een individueel traject. Voor sommigen zoeken we naar meer uitdaging op maat.

Coaching op maat

Elke leerling wordt in eerste instantie door hun eigen leerkrachten begeleid in hun leerproces. Dit kan zowel via herhaling voor iets wat nog niet begrepen werd, of verdieping van reeds begrepen leerstof (differentiatie). Daarnaast kunnen leerlingen én ouders een beroep doen op de Kern Leerlingenbegeleiding (KLb) die dankzij een individuele en professionele aanpak de leerlingen extra ondersteunen. We bieden zorg op maat (zie ook “Waarom” – “leren”). (oflink naar info bij “leren”). Er zijn drie domeinen van zorg: het begeleiden van het studiekeuzeproces, studiebegeleiding en sociaal-emotionele begeleiding. We vinden het belangrijk dat leerlingen zich goed in hun vel voelen! Wanneer een leerling door zijn situatie of talent een unieke aanpak nodig heeft, wordt gezorgd voor een individueel traject. Voor sommigen zoeken we naar meer uitdaging op maat. 

Snellerenden - hoogbegaafd

Ook onze werking voor de snellerenden is een aanpak op maat. Immers elke leerling is verschillend. Bij de één volstaat het om verdieping en uitbreiding van de leerstof te krijgen, bij de ander komt het erop aan om autonoom een thema te onderzoeken en te bestuderen. Voorbeelden: verdieping/uitbreiden van de leerstof, zelfstandig een project uitwerken. Het is ook mogelijk om een vak op eigen tempo te verwerken dat niet tot het curriculum behoort. Inhoudelijk komt leerstof van de volgende schooljaren niet aan bod. We werken ook samen met het hoger onderwijs waardoor leerlingen een gedeeltelijk vervroegde start aan het hoger onderwijs kunnen nemen. Wij noemen dit pakket aan maatregelen STLOD*

Leer- en ontwikkelingsstoornissen

Voor de leerlingen met leer- en ontwikkelingsstoornissen worden de Redicodi-maatregelen toegepast en vastgelegd in een individueel begeleidingsplan (b.v. afleggen van eindtoetsen in een aparte groep met meer tijd en ondersteuning).