Logo

Sint-Lodewijkscollege

Traditie & toekomst

Leren

Zelfontplooiing en zelfstandigheid

 

De school is de plaats waar kinderen zich ontplooien tot zelfstandige jongeren die hun leren zelf in handen kunnen nemen. Elke leerkracht is een procesbegeleider die de vorderingen van de leerlingen nauwgezet opvolgt en feedback geeft op hun prestaties. Sint-Lodewijk is present in de verschillende Olympiades en kreeg daarvoor recent een nationale erkenning.

De vele parascolaire initiatieven boren andere talenten bij de leerlingen aan die hen tot rijkere mensen maken.

Zorg op maat

Elke leerling wordt in eerste instantie door hun eigen leerkrachten begeleid. Wie meer steun nodig heeft, kan terecht in de Kern Leerlingenbegeleiding die samen met het CLB zorgt voor een professionele aanpak van het probleem. Wanneer een leerling door zijn situatie of talent een unieke aanpak nodig heeft, wordt gezorgd voor een individueel traject. Voor sommigen zoeken we naar meer uitdaging op maat.