Logo

Sint-Lodewijkscollege

Traditie & toekomst

Studieaanbod Derde graad

Via de tabel hieronder vind je het studieaanbod van het Sint-Lodewijkscollege. Je leest er welke vakken in elke studierichting aan bod komen. Je stelt er vast dat het Sint-Lodewijkscollege een doorstromingsschool is: wij bereiden je voor op de meest veeleisende hogere studies. We zijn trouw aan onze traditie, maar blijven zoeken naar pedagogische en didactische vernieuwing.

In de derde graad komen er nog richtingen bij, uiteraard ook weer in combinatie met Klassieke Talen en/of zonder CLIL. Hier zal de keuze voor het pakket wiskunde een zware overweging zijn. Je kan in het college 3, 4, 6 en 8 uur wiskunde volgen in combinatie met klassieke talen, wetenschappen en economie. Humane wetenschappen is steeds met drie of vier uur wiskunde.

Moderne humaniora

Kies een studierichting om de uitleg te zien.

Klik op het tabblad "lessentabel" om het aantal uur per vak te zien.

Mens en samenleving bevat onderwerpen uit economie, cultuur- en gedragswetenschappen.

Moderne humaniora - 5e Humane wetenschappen-Wiskunde 3

Humane wetenschappen - Profiel van de leerling

Als je kiest voor de richting humane wetenschappen, heb je een ruime interesse voor cultuur, de mens en de samenleving. Belangrijk is dat je open, nieuwsgierig en kritisch ingesteld bent en dat je een eigen standpunt weet in te nemen. Graag en geregeld de actualiteit opvolgen is een absolute voorwaarde om “mee” te zijn. Als je kiest voor humane wetenschappen, kies je voor actieve werkvormen. Je bent dus sociaalvaardig en je werkt graag in groep.

 

Profiel van de richting

De richting humane wetenschappen focust op de sociale wetenschappen. Startpunt is de theoretische achtergrond van gevoerde onderzoeken en theorieën van bekende wetenschappers. Deze theorie wordt daarnaast voortdurend geconfronteerd en aangevuld met actualiteit, filmeducatie, gastsprekers, eigen onderzoek en excursies. Elk jaar voeren de leerlingen binnen de stamvakken van de humane wetenschappen zelfstandig onderzoek waarbij zij zich stelselmatig onderzoekscompetenties eigen maken.

 

Vakinhoud

Cultuurwetenschappen: kritische studie van culturele verschijnselen

In cultuurwetenschappen komen 'cultuurfenomenen' in de brede betekenis van het woord aan bod. Leerlingen maken in dit vak kennis met economie, recht, politiek, media, kunst en filosofie, niet als aparte vakken, maar als manieren waarop de mens uitdrukt hoe hij het leven ziet en het samenleven organiseert.

Gedragswetenschappen: kritische studie van de mens als individu en van de mens als gemeenschapswezen

De gedragswetenschappen bestuderen de mens als individu en als lid van de samenleving. Leerlingen confronteren hun eigen ervaringen met inzichten uit de psychologie, de sociologie, de pedagogie en de antropologie. Thema’s als de ontwikkeling van de identiteit en de zelfkennis, afwijkend gedrag, het psychologisch onderzoek, oorzaken van gedrag (aangeboren versus aangeleerd), organisatie maatschappij, conflicten en diversiteit komen er uitgebreid aan bod.

Seminarie Humane Wetenschappen

Het seminarie probeert de inzichten van de gedragswetenschappen en de cultuurwetenschappen concreet te maken. Er wordt expliciet gewerkt rond statistiek (theorie en statistische verwerking van cijfergegevens). Andere thema’s die aan bod komen: kennismaking met multidisciplinair team, politieke en juridische actualiteit, verwerking onderzoeksprojecten Humane Wetenschappen…

Moderne humaniora - 5e Humane wetenschappen-Wiskunde 4

Humane wetenschappen - Profiel van de leerling

Als je kiest voor de richting humane wetenschappen, heb je een ruime interesse voor cultuur, de mens en de samenleving. Belangrijk is dat je open, nieuwsgierig en kritisch ingesteld bent en dat je een eigen standpunt weet in te nemen. Graag en geregeld de actualiteit opvolgen is een absolute voorwaarde om “mee” te zijn. Als je kiest voor humane wetenschappen, kies je voor actieve werkvormen. Je bent dus sociaalvaardig en je werkt graag in groep.

 

Profiel van de richting

De richting humane wetenschappen focust op de sociale wetenschappen. Startpunt is de theoretische achtergrond van gevoerde onderzoeken en theorieën van bekende wetenschappers. Deze theorie wordt daarnaast voortdurend geconfronteerd en aangevuld met actualiteit, filmeducatie, gastsprekers, eigen onderzoek en excursies. Elk jaar voeren de leerlingen binnen de stamvakken van de humane wetenschappen zelfstandig onderzoek waarbij zij zich stelselmatig onderzoekscompetenties eigen maken.

 

Vakinhoud

Cultuurwetenschappen: kritische studie van culturele verschijnselen

In cultuurwetenschappen komen 'cultuurfenomenen' in de brede betekenis van het woord aan bod. Leerlingen maken in dit vak kennis met economie, recht, politiek, media, kunst en filosofie, niet als aparte vakken, maar als manieren waarop de mens uitdrukt hoe hij het leven ziet en het samenleven organiseert.

Gedragswetenschappen: kritische studie van de mens als individu en van de mens als gemeenschapswezen

De gedragswetenschappen bestuderen de mens als individu en als lid van de samenleving. Leerlingen confronteren hun eigen ervaringen met inzichten uit de psychologie, de sociologie, de pedagogie en de antropologie. Thema’s als de ontwikkeling van de identiteit en de zelfkennis, afwijkend gedrag, het psychologisch onderzoek, oorzaken van gedrag (aangeboren versus aangeleerd), organisatie maatschappij, conflicten en diversiteit komen er uitgebreid aan bod.

Seminarie Humane Wetenschappen

Het seminarie probeert de inzichten van de gedragswetenschappen en de cultuurwetenschappen concreet te maken. Er wordt expliciet gewerkt rond statistiek (theorie en statistische verwerking van cijfergegevens). Andere thema’s die aan bod komen: kennismaking met multidisciplinair team, politieke en juridische actualiteit, verwerking onderzoeksprojecten Humane Wetenschappen…

Moderne humaniora - 5e (CLIL-) Economie-Wiskunde 6

Economie - Profiel van de leerling

Als je kiest voor economie, toon je veel interesse voor de economische realiteit. Je bent geboeid door de keuzes die bedrijven, landen en gezinnen maken om respectievelijk hun winst, welvaart en levensstandaard te verhogen. Als leerling economie ben je kritisch en leergierig. Je discussieert graag over economische of politieke ontwikkelingen en hebt misschien wel ambitie om ondernemer of zaakvoerder te worden.

Leerlingen zonder economische voorkennis uit de tweede graad kunnen mits voldoende motivatie en inzet instappen in het vijfde jaar.

 

Profiel van de richting

Economie is niet weg te denken uit onze samenleving. Of men nu “links” of “rechts” denkt, iedereen is het er over eens dat de economie onze levens grondig bepaalt. Tijdens de lessen economie (4 uren per week) bestuderen de leerlingen economische begrippen, principes en theorieën die belangrijk zijn in het dagelijkse leven van een (jong)volwassene. De leerstof wordt gekoppeld aan de actualiteit (via reportages en artikels) en ook management skills komen aan bod als voorbereiding op een toekomstige job in de bedrijfswereld.

Zowel in de vijfdes als in de zesdes wordt een eendaagse excursie georganiseerd. Op het programma van deze excursies staan bedrijfsbezoeken aan succesvolle Vlaamse KMO’s.

 

Vakinhoud

Het vak economie valt uiteen in twee grote delen: algemene economie en bedrijfseconomie.

De algemene economie maakt de hoofdmoot uit en onderzoekt thema’s als de internationale handel (wisselkoersen, geld, inflatie), het sociale luik van de economie (sociaal overleg, vakbonden, werkloosheid, sociale zekerheid), het financiële aspect (beurs, beleggingen, fiscaliteit, conjunctuur) en het fenomeen van de markt (concurrentie, economische groei, marketing …).

Het tweede grote onderdeel, de bedrijfseconomie, spitst zich toe op het management. De leerling neemt de rol van CEO aan en maakt kennis met de belangrijke principes van de verschillende departementen van een onderneming zoals sales, marketing, financiën, personeel …

Economie kan gecombineerd worden met drie, vier of zes uren wiskunde met een uitbreiding van wetenschappen.  Aan de inhoud van het vak economie zelf verandert dit niets.

Moderne humaniora - 5e (CLIL-) Economie-Moderne talen - Wiskunde 3

Economie - Profiel van de leerling

Als je kiest voor economie, toon je veel interesse voor de economische realiteit. Je bent geboeid door de keuzes die bedrijven, landen en gezinnen maken om respectievelijk hun winst, welvaart en levensstandaard te verhogen. Als leerling economie ben je kritisch en leergierig. Je discussieert graag over economische of politieke ontwikkelingen en hebt misschien wel ambitie om ondernemer of zaakvoerder te worden.

Leerlingen zonder economische voorkennis uit de tweede graad kunnen mits voldoende motivatie en inzet instappen in het vijfde jaar.

 

Profiel van de richting

Economie is niet weg te denken uit onze samenleving. Of men nu “links” of “rechts” denkt, iedereen is het er over eens dat de economie onze levens grondig bepaalt. Tijdens de lessen economie (4 uren per week) bestuderen de leerlingen economische begrippen, principes en theorieën die belangrijk zijn in het dagelijkse leven van een (jong)volwassene. De leerstof wordt gekoppeld aan de actualiteit (via reportages en artikels) en ook management skills komen aan bod als voorbereiding op een toekomstige job in de bedrijfswereld.

Zowel in de vijfdes als in de zesdes wordt een eendaagse excursie georganiseerd. Op het programma van deze excursies staan bedrijfsbezoeken aan succesvolle Vlaamse KMO’s.

 

Vakinhoud

Het vak economie valt uiteen in twee grote delen: algemene economie en bedrijfseconomie.

De algemene economie maakt de hoofdmoot uit en onderzoekt thema’s als de internationale handel (wisselkoersen, geld, inflatie), het sociale luik van de economie (sociaal overleg, vakbonden, werkloosheid, sociale zekerheid), het financiële aspect (beurs, beleggingen, fiscaliteit, conjunctuur) en het fenomeen van de markt (concurrentie, economische groei, marketing …).

Het tweede grote onderdeel, de bedrijfseconomie, spitst zich toe op het management. De leerling neemt de rol van CEO aan en maakt kennis met de belangrijke principes van de verschillende departementen van een onderneming zoals sales, marketing, financiën, personeel …

Economie kan gecombineerd worden met drie, vier of zes uren wiskunde met een uitbreiding van wetenschappen.  Aan de inhoud van het vak economie zelf verandert dit niets.

 

Moderne vreemde talen - Profiel van de leerling

Een richting met een belangrijk pakket moderne talen kies je vanuit een positieve ingesteldheid. Als in de vierdes talen je ding niet waren, zal dat in de vijfdes wellicht niet anders zijn. De taalvakken in een derde graad zijn niet méér van hetzelfde, maar hebben als doel om die talen creatief en zelfstandig te kunnen gebruiken, met een hoge vormcorrectheid. Regelmatig actief oefenen is voor jou geen lastige klus en je bent bereid je persoonlijk in te zetten.

 

Profiel van de richting

Elke studierichting in de derde graad heeft Nederlands, Frans, Engels en Duits in het pakket. Uitzondering zijn de richtingen met acht uren wiskunde en de richtingen Grieks-, Latijn- en economie-wiskunde 6 die het vak Duits missen in zowel de vijfdes als de zesdes, en de richtingen Latijn- en Grieks-Wetenschappen in de zesdes. Alle richtingen hebben minstens negen uren taal.

De richtingen waar de moderne talen tot de stamvakken behoren, leggen de nadruk op een actief gebruik van taal. Ook de taal als cultuurgegeven komt uitgebreid aan bod. Er wordt aan een grote taalvaardigheid gewerkt, onder meer door meer zelfstandig werk en groepswerk.  Voor het vak Frans zijn er voor wie dat wil immersiedagen in Doornik, Charleroi en Visé.

 

Vakinhoud

Frans

Verschillende thematische woordvelden worden herhaald, aangebracht en uitgebreid. De basisgrammatica wordt herhaald, op punt gesteld en actief gebruikt. De vaardigheden (lezen, luisteren, schrijven, spreken) krijgen een prominente rol. Cultuur en literatuur komen aan bod, er worden meerdere boeken gelezen doorheen het jaar. Ook het zakelijk Frans komt aan bod. Leerlingen moderne talen moeten in de vijfdes hun kennen en kunnen bewijzen in een individueel onderzoeksproject.

Engels

In het vak Engels ligt de nadruk op taalbeschouwing (bv. de oorsprong van woorden), literatuur en cultuur van het Engels. In de richtingen met moderne talen als optie komen taalvarianten meer aan bod. Er zijn ook meer contacten met native speakers. Er gaat ook de nodige aandacht naar woorden die voorbereiden op business studies en wetenschappelijk werk. Leerlingen moderne talen moeten in de zesdes hun kennen en kunnen bewijzen in een individueel onderzoeksproject.

Duits

In het vak Duits worden verschillende thema’s behandeld om een uitgebreide woordenschat te verwerven. Er is aandacht voor grammaticale aspecten van de taal.  De nadruk ligt behalve op lezen en luisteren nu ook op spreek- en schrijfvaardigheid. Die wordt getraind via verschillende gespreks- en schrijftechnieken. De leerlingen bekijken bijvoorbeeld filmfragmenten en bespreken ze of ze geven een korte presentatie in het Duits. Daarbij is er ook aandacht voor culturele aspecten.

Vakinhoud

Het accent van Latijn en Grieks in de derde graad komt te liggen op de lectuur van teksten en de bredere cultuur waarin deze teksten gebed zijn. De grote meesters van de literatuur komen tot leven en thema’s als tragedie, mythologie, recht, politiek … worden verder uitgediept. Tegelijk wordt wat in de lessen ter sprake komt, geactualiseerd.

Moderne humaniora - 5e (CLIL-) Economie-Moderne talen - Wiskunde 4

Economie - Profiel van de leerling

Als je kiest voor economie, toon je veel interesse voor de economische realiteit. Je bent geboeid door de keuzes die bedrijven, landen en gezinnen maken om respectievelijk hun winst, welvaart en levensstandaard te verhogen. Als leerling economie ben je kritisch en leergierig. Je discussieert graag over economische of politieke ontwikkelingen en hebt misschien wel ambitie om ondernemer of zaakvoerder te worden.

Leerlingen zonder economische voorkennis uit de tweede graad kunnen mits voldoende motivatie en inzet instappen in het vijfde jaar.

 

Profiel van de richting

Economie is niet weg te denken uit onze samenleving. Of men nu “links” of “rechts” denkt, iedereen is het er over eens dat de economie onze levens grondig bepaalt. Tijdens de lessen economie (4 uren per week) bestuderen de leerlingen economische begrippen, principes en theorieën die belangrijk zijn in het dagelijkse leven van een (jong)volwassene. De leerstof wordt gekoppeld aan de actualiteit (via reportages en artikels) en ook management skills komen aan bod als voorbereiding op een toekomstige job in de bedrijfswereld.

Zowel in de vijfdes als in de zesdes wordt een eendaagse excursie georganiseerd. Op het programma van deze excursies staan bedrijfsbezoeken aan succesvolle Vlaamse KMO’s.

 

Vakinhoud

Het vak economie valt uiteen in twee grote delen: algemene economie en bedrijfseconomie.

De algemene economie maakt de hoofdmoot uit en onderzoekt thema’s als de internationale handel (wisselkoersen, geld, inflatie), het sociale luik van de economie (sociaal overleg, vakbonden, werkloosheid, sociale zekerheid), het financiële aspect (beurs, beleggingen, fiscaliteit, conjunctuur) en het fenomeen van de markt (concurrentie, economische groei, marketing …).

Het tweede grote onderdeel, de bedrijfseconomie, spitst zich toe op het management. De leerling neemt de rol van CEO aan en maakt kennis met de belangrijke principes van de verschillende departementen van een onderneming zoals sales, marketing, financiën, personeel …

Economie kan gecombineerd worden met drie, vier of zes uren wiskunde met een uitbreiding van wetenschappen.  Aan de inhoud van het vak economie zelf verandert dit niets.

 

Moderne vreemde talen - Profiel van de leerling

Een richting met een belangrijk pakket moderne talen kies je vanuit een positieve ingesteldheid. Als in de vierdes talen je ding niet waren, zal dat in de vijfdes wellicht niet anders zijn. De taalvakken in een derde graad zijn niet méér van hetzelfde, maar hebben als doel om die talen creatief en zelfstandig te kunnen gebruiken, met een hoge vormcorrectheid. Regelmatig actief oefenen is voor jou geen lastige klus en je bent bereid je persoonlijk in te zetten.

 

Profiel van de richting

Elke studierichting in de derde graad heeft Nederlands, Frans, Engels en Duits in het pakket. Uitzondering zijn de richtingen met acht uren wiskunde en de richtingen Grieks-, Latijn- en economie-wiskunde 6 die het vak Duits missen in zowel de vijfdes als de zesdes, en de richtingen Latijn- en Grieks-Wetenschappen in de zesdes. Alle richtingen hebben minstens negen uren taal.

De richtingen waar de moderne talen tot de stamvakken behoren, leggen de nadruk op een actief gebruik van taal. Ook de taal als cultuurgegeven komt uitgebreid aan bod. Er wordt aan een grote taalvaardigheid gewerkt, onder meer door meer zelfstandig werk en groepswerk.  Voor het vak Frans zijn er voor wie dat wil immersiedagen in Doornik, Charleroi en Visé.

 

Vakinhoud

Frans

Verschillende thematische woordvelden worden herhaald, aangebracht en uitgebreid. De basisgrammatica wordt herhaald, op punt gesteld en actief gebruikt. De vaardigheden (lezen, luisteren, schrijven, spreken) krijgen een prominente rol. Cultuur en literatuur komen aan bod, er worden meerdere boeken gelezen doorheen het jaar. Ook het zakelijk Frans komt aan bod. Leerlingen moderne talen moeten in de vijfdes hun kennen en kunnen bewijzen in een individueel onderzoeksproject.

Engels

In het vak Engels ligt de nadruk op taalbeschouwing (bv. de oorsprong van woorden), literatuur en cultuur van het Engels. In de richtingen met moderne talen als optie komen taalvarianten meer aan bod. Er zijn ook meer contacten met native speakers. Er gaat ook de nodige aandacht naar woorden die voorbereiden op business studies en wetenschappelijk werk. Leerlingen moderne talen moeten in de zesdes hun kennen en kunnen bewijzen in een individueel onderzoeksproject.

Duits

In het vak Duits worden verschillende thema’s behandeld om een uitgebreide woordenschat te verwerven. Er is aandacht voor grammaticale aspecten van de taal.  De nadruk ligt behalve op lezen en luisteren nu ook op spreek- en schrijfvaardigheid. Die wordt getraind via verschillende gespreks- en schrijftechnieken. De leerlingen bekijken bijvoorbeeld filmfragmenten en bespreken ze of ze geven een korte presentatie in het Duits. Daarbij is er ook aandacht voor culturele aspecten.

Vakinhoud

Het accent van Latijn en Grieks in de derde graad komt te liggen op de lectuur van teksten en de bredere cultuur waarin deze teksten gebed zijn. De grote meesters van de literatuur komen tot leven en thema’s als tragedie, mythologie, recht, politiek … worden verder uitgediept. Tegelijk wordt wat in de lessen ter sprake komt, geactualiseerd.

Moderne humaniora - 5e (CLIL-) Moderne-Wetenschappen

Exacte wetenschappen - Profiel van de leerling

Ben je in de tweede graad enorm geboeid door de vakken aardrijkskunde, biologie, chemie en fysica, dan is een richting in de derde graad met de component wetenschappen iets voor jou. Je wilt de in de les bekomen kennis toepassen en er zelfstandig onderzoek over uitvoeren.

De richtingen met component wetenschappen zijn altijd gecombineerd met minstens vier uren wiskunde. Naast je interesse en motivatie kunnen de behaalde punten voor wiskunde en wetenschappen een leidraad zijn voor de keuze.

 

Profiel van de richting

Zowel in richtingen met als zonder component wetenschappen krijgen leerlingen de theoretische achtergrond aangereikt. Bij richtingen met de component wetenschappen is deze uitgebreider en wordt er meer ingezet op de wetenschappelijke onderzoeksmethode.

Via practica en een tweedaagse krijgen de leerlingen vaardigheden aangeleerd die hen in staat stellen wetenschappelijk onderzoek uit te voeren en hierover te rapporteren. Deze focus is veel uitgebreider in richtingen met de component wetenschappen.

 

Vakinhoud

In het algemeen wordt bij de component wetenschappen in de vakken aardrijkskunde, biologie, chemie en fysica alles uitgebreider gezien en zijn er extra thema’s.

Aardrijkskunde

De behandelde onderwerpen zijn zeer divers, met o.a. weerkunde, klimaat, geologie, kosmografie, ruimtelijke ordening en stedenbouw, globalisering en ecologische voetafdruk.

Biologie

In de derde graad staat de mens centraal. Door het kijken op celniveau kunnen leerlingen de oorzaak van ziektes begrijpen. Andere grote onderwerpen zijn o.a. voortplanting, biotechnologie en evolutie.

Chemie

De basiskennis uit de tweede graad wordt in de derde graad uitgediept. Belangrijke onderwerpen zijn structuur van atomen en moleculen, stofklassen, de chemische reactie en stoichiometrie.

Fysica

In de derde graad zijn er drie grote thema’s: elektromagnetisme, radioactiviteit en mechanica. Bij de component wetenschappen ligt de nadruk op diepgang, toepassing en verwerking.

Natuurwetenschappen

Dit vak integreert de wetenschapsvakken biologie, chemie en fysica. Na twee jaar natuurwetenschappen is elke leerling gewapend met een algemeen inzicht in de grote thema’s en de stand van zaken van de wetenschap vandaag.

 

Moderne vreemde talen - Profiel van de leerling

Een richting met een belangrijk pakket moderne talen kies je vanuit een positieve ingesteldheid. Als in de vierdes talen je ding niet waren, zal dat in de vijfdes wellicht niet anders zijn. De taalvakken in een derde graad zijn niet méér van hetzelfde, maar hebben als doel om die talen creatief en zelfstandig te kunnen gebruiken, met een hoge vormcorrectheid. Regelmatig actief oefenen is voor jou geen lastige klus en je bent bereid je persoonlijk in te zetten.

 

Profiel van de richting

Elke studierichting in de derde graad heeft Nederlands, Frans, Engels en Duits in het pakket. Uitzondering zijn de richtingen met acht uren wiskunde en de richtingen Grieks-, Latijn- en economie-wiskunde 6 die het vak Duits missen in zowel de vijfdes als de zesdes, en de richtingen Latijn- en Grieks-Wetenschappen in de zesdes. Alle richtingen hebben minstens negen uren taal.

De richtingen waar de moderne talen tot de stamvakken behoren, leggen de nadruk op een actief gebruik van taal. Ook de taal als cultuurgegeven komt uitgebreid aan bod. Er wordt aan een grote taalvaardigheid gewerkt, onder meer door meer zelfstandig werk en groepswerk.  Voor het vak Frans zijn er voor wie dat wil immersiedagen in Doornik, Charleroi en Visé.

 

Vakinhoud

Frans

Verschillende thematische woordvelden worden herhaald, aangebracht en uitgebreid. De basisgrammatica wordt herhaald, op punt gesteld en actief gebruikt. De vaardigheden (lezen, luisteren, schrijven, spreken) krijgen een prominente rol. Cultuur en literatuur komen aan bod, er worden meerdere boeken gelezen doorheen het jaar. Ook het zakelijk Frans komt aan bod. Leerlingen moderne talen moeten in de vijfdes hun kennen en kunnen bewijzen in een individueel onderzoeksproject.

Engels

In het vak Engels ligt de nadruk op taalbeschouwing (bv. de oorsprong van woorden), literatuur en cultuur van het Engels. In de richtingen met moderne talen als optie komen taalvarianten meer aan bod. Er zijn ook meer contacten met native speakers. Er gaat ook de nodige aandacht naar woorden die voorbereiden op business studies en wetenschappelijk werk. Leerlingen moderne talen moeten in de zesdes hun kennen en kunnen bewijzen in een individueel onderzoeksproject.

Duits

In het vak Duits worden verschillende thema’s behandeld om een uitgebreide woordenschat te verwerven. Er is aandacht voor grammaticale aspecten van de taal.  De nadruk ligt behalve op lezen en luisteren nu ook op spreek- en schrijfvaardigheid. Die wordt getraind via verschillende gespreks- en schrijftechnieken. De leerlingen bekijken bijvoorbeeld filmfragmenten en bespreken ze of ze geven een korte presentatie in het Duits. Daarbij is er ook aandacht voor culturele aspecten.

Vakinhoud

Het accent van Latijn en Grieks in de derde graad komt te liggen op de lectuur van teksten en de bredere cultuur waarin deze teksten gebed zijn. De grote meesters van de literatuur komen tot leven en thema’s als tragedie, mythologie, recht, politiek … worden verder uitgediept. Tegelijk wordt wat in de lessen ter sprake komt, geactualiseerd.

Moderne humaniora - 5e (CLIL-) Wetenschappen-Wiskunde 6

Exacte wetenschappen - Profiel van de leerling

Ben je in de tweede graad enorm geboeid door de vakken aardrijkskunde, biologie, chemie en fysica, dan is een richting in de derde graad met de component wetenschappen iets voor jou. Je wilt de in de les bekomen kennis toepassen en er zelfstandig onderzoek over uitvoeren.

De richtingen met component wetenschappen zijn altijd gecombineerd met minstens vier uren wiskunde. Naast je interesse en motivatie kunnen de behaalde punten voor wiskunde en wetenschappen een leidraad zijn voor de keuze.

 

Profiel van de richting

Zowel in richtingen met als zonder component wetenschappen krijgen leerlingen de theoretische achtergrond aangereikt. Bij richtingen met de component wetenschappen is deze uitgebreider en wordt er meer ingezet op de wetenschappelijke onderzoeksmethode.

Via practica en een tweedaagse krijgen de leerlingen vaardigheden aangeleerd die hen in staat stellen wetenschappelijk onderzoek uit te voeren en hierover te rapporteren. Deze focus is veel uitgebreider in richtingen met de component wetenschappen.

 

Vakinhoud

In het algemeen wordt bij de component wetenschappen in de vakken aardrijkskunde, biologie, chemie en fysica alles uitgebreider gezien en zijn er extra thema’s.

Aardrijkskunde

De behandelde onderwerpen zijn zeer divers, met o.a. weerkunde, klimaat, geologie, kosmografie, ruimtelijke ordening en stedenbouw, globalisering en ecologische voetafdruk.

Biologie

In de derde graad staat de mens centraal. Door het kijken op celniveau kunnen leerlingen de oorzaak van ziektes begrijpen. Andere grote onderwerpen zijn o.a. voortplanting, biotechnologie en evolutie.

Chemie

De basiskennis uit de tweede graad wordt in de derde graad uitgediept. Belangrijke onderwerpen zijn structuur van atomen en moleculen, stofklassen, de chemische reactie en stoichiometrie.

Fysica

In de derde graad zijn er drie grote thema’s: elektromagnetisme, radioactiviteit en mechanica. Bij de component wetenschappen ligt de nadruk op diepgang, toepassing en verwerking.

Natuurwetenschappen

Dit vak integreert de wetenschapsvakken biologie, chemie en fysica. Na twee jaar natuurwetenschappen is elke leerling gewapend met een algemeen inzicht in de grote thema’s en de stand van zaken van de wetenschap vandaag.

Moderne humaniora - 5e (CLIL-) Wetenschappen-Wiskunde 8

Exacte wetenschappen - Profiel van de leerling

Ben je in de tweede graad enorm geboeid door de vakken aardrijkskunde, biologie, chemie en fysica, dan is een richting in de derde graad met de component wetenschappen iets voor jou. Je wilt de in de les bekomen kennis toepassen en er zelfstandig onderzoek over uitvoeren.

De richtingen met component wetenschappen zijn altijd gecombineerd met minstens vier uren wiskunde. Naast je interesse en motivatie kunnen de behaalde punten voor wiskunde en wetenschappen een leidraad zijn voor de keuze.

 

Profiel van de richting

Zowel in richtingen met als zonder component wetenschappen krijgen leerlingen de theoretische achtergrond aangereikt. Bij richtingen met de component wetenschappen is deze uitgebreider en wordt er meer ingezet op de wetenschappelijke onderzoeksmethode.

Via practica en een tweedaagse krijgen de leerlingen vaardigheden aangeleerd die hen in staat stellen wetenschappelijk onderzoek uit te voeren en hierover te rapporteren. Deze focus is veel uitgebreider in richtingen met de component wetenschappen.

 

Vakinhoud

In het algemeen wordt bij de component wetenschappen in de vakken aardrijkskunde, biologie, chemie en fysica alles uitgebreider gezien en zijn er extra thema’s.

Aardrijkskunde

De behandelde onderwerpen zijn zeer divers, met o.a. weerkunde, klimaat, geologie, kosmografie, ruimtelijke ordening en stedenbouw, globalisering en ecologische voetafdruk.

Biologie

In de derde graad staat de mens centraal. Door het kijken op celniveau kunnen leerlingen de oorzaak van ziektes begrijpen. Andere grote onderwerpen zijn o.a. voortplanting, biotechnologie en evolutie.

Chemie

De basiskennis uit de tweede graad wordt in de derde graad uitgediept. Belangrijke onderwerpen zijn structuur van atomen en moleculen, stofklassen, de chemische reactie en stoichiometrie.

Fysica

In de derde graad zijn er drie grote thema’s: elektromagnetisme, radioactiviteit en mechanica. Bij de component wetenschappen ligt de nadruk op diepgang, toepassing en verwerking.

Natuurwetenschappen

Dit vak integreert de wetenschapsvakken biologie, chemie en fysica. Na twee jaar natuurwetenschappen is elke leerling gewapend met een algemeen inzicht in de grote thema’s en de stand van zaken van de wetenschap vandaag.

Klassieke humaniora

Kies een studierichting om de uitleg te zien.

Klik op het tabblad "lessentabel" om het aantal uur per vak te zien.

Klassieke humaniora - 5e Grieks-Latijn

Klassieke talen - Profiel van de leerling

Als je in de derde graad de studie van de klassieke talen wil verder zetten, ben je geboeid door taal, taalstructuur en de lectuur/het ontleden van antieke teksten. Je bent een taalgerichte leerling met een brede interesse voor politieke, maatschappelijke en menselijke aspecten. Als je kiest voor één klassieke taal, kies je altijd voor een combinatie met een ander “groot” pakket: moderne talen, wetenschappen of wiskunde. Gedurende vier (of acht) uren in de week wordt als bekroning van de voorbije jaren klassieke studies dieper ingegaan op de inhoud van teksten, hun betekenis voor onze cultuur en op alles wat met de klassieke oudheid is verbonden (filosofie, recht …).

Wie twijfelt tussen Latijn of Grieks, neemt best in overweging  dat de Latijnse mentaliteit eerder gericht is op het praktische (het juridische, politieke teksten …), terwijl de Griekse cultuur eerder focust op het poëtische, het filosofische …

 

Profiel van de richting

Je kan in de derde graad enkel de klassieke richting volgen als je al klassieke talen op het programma had in de tweede graad. De basiswoordenschat en de basisgrammatica moeten gekend zijn en beheerst worden. Omdat klassieke talen altijd zijn verbonden met een andere grote studierichting, is het belangrijk dat je bereid bent voor beide componenten (de klassieke talen en de andere studierichting) hard te werken.

 

Vakinhoud

Het accent van Latijn en Grieks in de derde graad komt te liggen op de lectuur van teksten en de bredere cultuur waarin deze teksten gebed zijn. De grote meesters van de literatuur komen tot leven en thema’s als tragedie, mythologie, recht, politiek … worden verder uitgediept. Tegelijk wordt wat in de lessen ter sprake komt, geactualiseerd.

Klassieke humaniora - 5e Latijn-Moderne

Klassieke talen - Profiel van de leerling

Als je in de derde graad de studie van de klassieke talen wil verder zetten, ben je geboeid door taal, taalstructuur en de lectuur/het ontleden van antieke teksten. Je bent een taalgerichte leerling met een brede interesse voor politieke, maatschappelijke en menselijke aspecten. Als je kiest voor één klassieke taal, kies je altijd voor een combinatie met een ander “groot” pakket: moderne talen, wetenschappen of wiskunde. Gedurende vier (of acht) uren in de week wordt als bekroning van de voorbije jaren klassieke studies dieper ingegaan op de inhoud van teksten, hun betekenis voor onze cultuur en op alles wat met de klassieke oudheid is verbonden (filosofie, recht …).

Wie twijfelt tussen Latijn of Grieks, neemt best in overweging  dat de Latijnse mentaliteit eerder gericht is op het praktische (het juridische, politieke teksten …), terwijl de Griekse cultuur eerder focust op het poëtische, het filosofische …

 

Profiel van de richting

Je kan in de derde graad enkel de klassieke richting volgen als je al klassieke talen op het programma had in de tweede graad. De basiswoordenschat en de basisgrammatica moeten gekend zijn en beheerst worden. Omdat klassieke talen altijd zijn verbonden met een andere grote studierichting, is het belangrijk dat je bereid bent voor beide componenten (de klassieke talen en de andere studierichting) hard te werken.

 

Moderne vreemde talen - Profiel van de leerling

Een richting met een belangrijk pakket moderne talen kies je vanuit een positieve ingesteldheid. Als in de vierdes talen je ding niet waren, zal dat in de vijfdes wellicht niet anders zijn. De taalvakken in een derde graad zijn niet méér van hetzelfde, maar hebben als doel om die talen creatief en zelfstandig te kunnen gebruiken, met een hoge vormcorrectheid. Regelmatig actief oefenen is voor jou geen lastige klus en je bent bereid je persoonlijk in te zetten.

 

Profiel van de richting

Elke studierichting in de derde graad heeft Nederlands, Frans, Engels en Duits in het pakket. Uitzondering zijn de richtingen met acht uren wiskunde en de richtingen Grieks-, Latijn- en economie-wiskunde 6 die het vak Duits missen in zowel de vijfdes als de zesdes, en de richtingen Latijn- en Grieks-Wetenschappen in de zesdes. Alle richtingen hebben minstens negen uren taal.

De richtingen waar de moderne talen tot de stamvakken behoren, leggen de nadruk op een actief gebruik van taal. Ook de taal als cultuurgegeven komt uitgebreid aan bod. Er wordt aan een grote taalvaardigheid gewerkt, onder meer door meer zelfstandig werk en groepswerk.  Voor het vak Frans zijn er voor wie dat wil immersiedagen in Doornik, Charleroi en Visé.

 

Vakinhoud

Frans

Verschillende thematische woordvelden worden herhaald, aangebracht en uitgebreid. De basisgrammatica wordt herhaald, op punt gesteld en actief gebruikt. De vaardigheden (lezen, luisteren, schrijven, spreken) krijgen een prominente rol. Cultuur en literatuur komen aan bod, er worden meerdere boeken gelezen doorheen het jaar. Ook het zakelijk Frans komt aan bod. Leerlingen moderne talen moeten in de vijfdes hun kennen en kunnen bewijzen in een individueel onderzoeksproject.

Engels

In het vak Engels ligt de nadruk op taalbeschouwing (bv. de oorsprong van woorden), literatuur en cultuur van het Engels. In de richtingen met moderne talen als optie komen taalvarianten meer aan bod. Er zijn ook meer contacten met native speakers. Er gaat ook de nodige aandacht naar woorden die voorbereiden op business studies en wetenschappelijk werk. Leerlingen moderne talen moeten in de zesdes hun kennen en kunnen bewijzen in een individueel onderzoeksproject.

Duits

In het vak Duits worden verschillende thema’s behandeld om een uitgebreide woordenschat te verwerven. Er is aandacht voor grammaticale aspecten van de taal.  De nadruk ligt behalve op lezen en luisteren nu ook op spreek- en schrijfvaardigheid. Die wordt getraind via verschillende gespreks- en schrijftechnieken. De leerlingen bekijken bijvoorbeeld filmfragmenten en bespreken ze of ze geven een korte presentatie in het Duits. Daarbij is er ook aandacht voor culturele aspecten.

Vakinhoud

Het accent van Latijn en Grieks in de derde graad komt te liggen op de lectuur van teksten en de bredere cultuur waarin deze teksten gebed zijn. De grote meesters van de literatuur komen tot leven en thema’s als tragedie, mythologie, recht, politiek … worden verder uitgediept. Tegelijk wordt wat in de lessen ter sprake komt, geactualiseerd.

Klassieke humaniora - 5e (CLIL-) Latijn-Wetenschappen

Exacte wetenschappen - Profiel van de leerling

Ben je in de tweede graad enorm geboeid door de vakken aardrijkskunde, biologie, chemie en fysica, dan is een richting in de derde graad met de component wetenschappen iets voor jou. Je wilt de in de les bekomen kennis toepassen en er zelfstandig onderzoek over uitvoeren.

De richtingen met component wetenschappen zijn altijd gecombineerd met minstens vier uren wiskunde. Naast je interesse en motivatie kunnen de behaalde punten voor wiskunde en wetenschappen een leidraad zijn voor de keuze.

 

Profiel van de richting

Zowel in richtingen met als zonder component wetenschappen krijgen leerlingen de theoretische achtergrond aangereikt. Bij richtingen met de component wetenschappen is deze uitgebreider en wordt er meer ingezet op de wetenschappelijke onderzoeksmethode.

Via practica en een tweedaagse krijgen de leerlingen vaardigheden aangeleerd die hen in staat stellen wetenschappelijk onderzoek uit te voeren en hierover te rapporteren. Deze focus is veel uitgebreider in richtingen met de component wetenschappen.

 

Vakinhoud

In het algemeen wordt bij de component wetenschappen in de vakken aardrijkskunde, biologie, chemie en fysica alles uitgebreider gezien en zijn er extra thema’s.

Aardrijkskunde

De behandelde onderwerpen zijn zeer divers, met o.a. weerkunde, klimaat, geologie, kosmografie, ruimtelijke ordening en stedenbouw, globalisering en ecologische voetafdruk.

Biologie

In de derde graad staat de mens centraal. Door het kijken op celniveau kunnen leerlingen de oorzaak van ziektes begrijpen. Andere grote onderwerpen zijn o.a. voortplanting, biotechnologie en evolutie.

Chemie

De basiskennis uit de tweede graad wordt in de derde graad uitgediept. Belangrijke onderwerpen zijn structuur van atomen en moleculen, stofklassen, de chemische reactie en stoichiometrie.

Fysica

In de derde graad zijn er drie grote thema’s: elektromagnetisme, radioactiviteit en mechanica. Bij de component wetenschappen ligt de nadruk op diepgang, toepassing en verwerking.

Natuurwetenschappen

Dit vak integreert de wetenschapsvakken biologie, chemie en fysica. Na twee jaar natuurwetenschappen is elke leerling gewapend met een algemeen inzicht in de grote thema’s en de stand van zaken van de wetenschap vandaag.

 

Klassieke talen - Profiel van de leerling

Als je in de derde graad de studie van de klassieke talen wil verder zetten, ben je geboeid door taal, taalstructuur en de lectuur/het ontleden van antieke teksten. Je bent een taalgerichte leerling met een brede interesse voor politieke, maatschappelijke en menselijke aspecten. Als je kiest voor één klassieke taal, kies je altijd voor een combinatie met een ander “groot” pakket: moderne talen, wetenschappen of wiskunde. Gedurende vier (of acht) uren in de week wordt als bekroning van de voorbije jaren klassieke studies dieper ingegaan op de inhoud van teksten, hun betekenis voor onze cultuur en op alles wat met de klassieke oudheid is verbonden (filosofie, recht …).

Wie twijfelt tussen Latijn of Grieks, neemt best in overweging  dat de Latijnse mentaliteit eerder gericht is op het praktische (het juridische, politieke teksten …), terwijl de Griekse cultuur eerder focust op het poëtische, het filosofische …

 

Profiel van de richting

Je kan in de derde graad enkel de klassieke richting volgen als je al klassieke talen op het programma had in de tweede graad. De basiswoordenschat en de basisgrammatica moeten gekend zijn en beheerst worden. Omdat klassieke talen altijd zijn verbonden met een andere grote studierichting, is het belangrijk dat je bereid bent voor beide componenten (de klassieke talen en de andere studierichting) hard te werken.

 

Vakinhoud

Het accent van Latijn en Grieks in de derde graad komt te liggen op de lectuur van teksten en de bredere cultuur waarin deze teksten gebed zijn. De grote meesters van de literatuur komen tot leven en thema’s als tragedie, mythologie, recht, politiek … worden verder uitgediept. Tegelijk wordt wat in de lessen ter sprake komt, geactualiseerd.

Klassieke humaniora - 5e (CLIL-) Grieks-Wetenschappen

Exacte wetenschappen - Profiel van de leerling

Ben je in de tweede graad enorm geboeid door de vakken aardrijkskunde, biologie, chemie en fysica, dan is een richting in de derde graad met de component wetenschappen iets voor jou. Je wilt de in de les bekomen kennis toepassen en er zelfstandig onderzoek over uitvoeren.

De richtingen met component wetenschappen zijn altijd gecombineerd met minstens vier uren wiskunde. Naast je interesse en motivatie kunnen de behaalde punten voor wiskunde en wetenschappen een leidraad zijn voor de keuze.

 

Profiel van de richting

Zowel in richtingen met als zonder component wetenschappen krijgen leerlingen de theoretische achtergrond aangereikt. Bij richtingen met de component wetenschappen is deze uitgebreider en wordt er meer ingezet op de wetenschappelijke onderzoeksmethode.

Via practica en een tweedaagse krijgen de leerlingen vaardigheden aangeleerd die hen in staat stellen wetenschappelijk onderzoek uit te voeren en hierover te rapporteren. Deze focus is veel uitgebreider in richtingen met de component wetenschappen.

 

Vakinhoud

In het algemeen wordt bij de component wetenschappen in de vakken aardrijkskunde, biologie, chemie en fysica alles uitgebreider gezien en zijn er extra thema’s.

Aardrijkskunde

De behandelde onderwerpen zijn zeer divers, met o.a. weerkunde, klimaat, geologie, kosmografie, ruimtelijke ordening en stedenbouw, globalisering en ecologische voetafdruk.

Biologie

In de derde graad staat de mens centraal. Door het kijken op celniveau kunnen leerlingen de oorzaak van ziektes begrijpen. Andere grote onderwerpen zijn o.a. voortplanting, biotechnologie en evolutie.

Chemie

De basiskennis uit de tweede graad wordt in de derde graad uitgediept. Belangrijke onderwerpen zijn structuur van atomen en moleculen, stofklassen, de chemische reactie en stoichiometrie.

Fysica

In de derde graad zijn er drie grote thema’s: elektromagnetisme, radioactiviteit en mechanica. Bij de component wetenschappen ligt de nadruk op diepgang, toepassing en verwerking.

Natuurwetenschappen

Dit vak integreert de wetenschapsvakken biologie, chemie en fysica. Na twee jaar natuurwetenschappen is elke leerling gewapend met een algemeen inzicht in de grote thema’s en de stand van zaken van de wetenschap vandaag.

 

Klassieke talen - Profiel van de leerling

Als je in de derde graad de studie van de klassieke talen wil verder zetten, ben je geboeid door taal, taalstructuur en de lectuur/het ontleden van antieke teksten. Je bent een taalgerichte leerling met een brede interesse voor politieke, maatschappelijke en menselijke aspecten. Als je kiest voor één klassieke taal, kies je altijd voor een combinatie met een ander “groot” pakket: moderne talen, wetenschappen of wiskunde. Gedurende vier (of acht) uren in de week wordt als bekroning van de voorbije jaren klassieke studies dieper ingegaan op de inhoud van teksten, hun betekenis voor onze cultuur en op alles wat met de klassieke oudheid is verbonden (filosofie, recht …).

Wie twijfelt tussen Latijn of Grieks, neemt best in overweging  dat de Latijnse mentaliteit eerder gericht is op het praktische (het juridische, politieke teksten …), terwijl de Griekse cultuur eerder focust op het poëtische, het filosofische …

 

Profiel van de richting

Je kan in de derde graad enkel de klassieke richting volgen als je al klassieke talen op het programma had in de tweede graad. De basiswoordenschat en de basisgrammatica moeten gekend zijn en beheerst worden. Omdat klassieke talen altijd zijn verbonden met een andere grote studierichting, is het belangrijk dat je bereid bent voor beide componenten (de klassieke talen en de andere studierichting) hard te werken.

 

Vakinhoud

Het accent van Latijn en Grieks in de derde graad komt te liggen op de lectuur van teksten en de bredere cultuur waarin deze teksten gebed zijn. De grote meesters van de literatuur komen tot leven en thema’s als tragedie, mythologie, recht, politiek … worden verder uitgediept. Tegelijk wordt wat in de lessen ter sprake komt, geactualiseerd.

Klassieke humaniora - 5e (CLIL-) Latijn-Wiskunde 6

Klassieke talen - Profiel van de leerling

Als je in de derde graad de studie van de klassieke talen wil verder zetten, ben je geboeid door taal, taalstructuur en de lectuur/het ontleden van antieke teksten. Je bent een taalgerichte leerling met een brede interesse voor politieke, maatschappelijke en menselijke aspecten. Als je kiest voor één klassieke taal, kies je altijd voor een combinatie met een ander “groot” pakket: moderne talen, wetenschappen of wiskunde. Gedurende vier (of acht) uren in de week wordt als bekroning van de voorbije jaren klassieke studies dieper ingegaan op de inhoud van teksten, hun betekenis voor onze cultuur en op alles wat met de klassieke oudheid is verbonden (filosofie, recht …).

Wie twijfelt tussen Latijn of Grieks, neemt best in overweging  dat de Latijnse mentaliteit eerder gericht is op het praktische (het juridische, politieke teksten …), terwijl de Griekse cultuur eerder focust op het poëtische, het filosofische …

 

Profiel van de richting

Je kan in de derde graad enkel de klassieke richting volgen als je al klassieke talen op het programma had in de tweede graad. De basiswoordenschat en de basisgrammatica moeten gekend zijn en beheerst worden. Omdat klassieke talen altijd zijn verbonden met een andere grote studierichting, is het belangrijk dat je bereid bent voor beide componenten (de klassieke talen en de andere studierichting) hard te werken.

 

Vakinhoud

Het accent van Latijn en Grieks in de derde graad komt te liggen op de lectuur van teksten en de bredere cultuur waarin deze teksten gebed zijn. De grote meesters van de literatuur komen tot leven en thema’s als tragedie, mythologie, recht, politiek … worden verder uitgediept. Tegelijk wordt wat in de lessen ter sprake komt, geactualiseerd.

Klassieke humaniora - 5e (CLIL-) Grieks-Wiskunde 6

Klassieke talen - Profiel van de leerling

Als je in de derde graad de studie van de klassieke talen wil verder zetten, ben je geboeid door taal, taalstructuur en de lectuur/het ontleden van antieke teksten. Je bent een taalgerichte leerling met een brede interesse voor politieke, maatschappelijke en menselijke aspecten. Als je kiest voor één klassieke taal, kies je altijd voor een combinatie met een ander “groot” pakket: moderne talen, wetenschappen of wiskunde. Gedurende vier (of acht) uren in de week wordt als bekroning van de voorbije jaren klassieke studies dieper ingegaan op de inhoud van teksten, hun betekenis voor onze cultuur en op alles wat met de klassieke oudheid is verbonden (filosofie, recht …).

Wie twijfelt tussen Latijn of Grieks, neemt best in overweging  dat de Latijnse mentaliteit eerder gericht is op het praktische (het juridische, politieke teksten …), terwijl de Griekse cultuur eerder focust op het poëtische, het filosofische …

 

Profiel van de richting

Je kan in de derde graad enkel de klassieke richting volgen als je al klassieke talen op het programma had in de tweede graad. De basiswoordenschat en de basisgrammatica moeten gekend zijn en beheerst worden. Omdat klassieke talen altijd zijn verbonden met een andere grote studierichting, is het belangrijk dat je bereid bent voor beide componenten (de klassieke talen en de andere studierichting) hard te werken.

 

Vakinhoud

Het accent van Latijn en Grieks in de derde graad komt te liggen op de lectuur van teksten en de bredere cultuur waarin deze teksten gebed zijn. De grote meesters van de literatuur komen tot leven en thema’s als tragedie, mythologie, recht, politiek … worden verder uitgediept. Tegelijk wordt wat in de lessen ter sprake komt, geactualiseerd.

Moderne humaniora

Kies een studierichting om de uitleg te zien.

Klik op het tabblad "lessentabel" om het aantal uur per vak te zien.

Mens en samenleving bevat onderwerpen uit economie, cultuur- en gedragswetenschappen.

Moderne humaniora - 6e (CLIL-) Economie-Wiskunde 6

Economie - Profiel van de leerling

Als je kiest voor economie, toon je veel interesse voor de economische realiteit. Je bent geboeid door de keuzes die bedrijven, landen en gezinnen maken om respectievelijk hun winst, welvaart en levensstandaard te verhogen. Als leerling economie ben je kritisch en leergierig. Je discussieert graag over economische of politieke ontwikkelingen en hebt misschien wel ambitie om ondernemer of zaakvoerder te worden.

Leerlingen zonder economische voorkennis uit de tweede graad kunnen mits voldoende motivatie en inzet instappen in het vijfde jaar.

 

Profiel van de richting

Economie is niet weg te denken uit onze samenleving. Of men nu “links” of “rechts” denkt, iedereen is het er over eens dat de economie onze levens grondig bepaalt. Tijdens de lessen economie (4 uren per week) bestuderen de leerlingen economische begrippen, principes en theorieën die belangrijk zijn in het dagelijkse leven van een (jong)volwassene. De leerstof wordt gekoppeld aan de actualiteit (via reportages en artikels) en ook management skills komen aan bod als voorbereiding op een toekomstige job in de bedrijfswereld.

Zowel in de vijfdes als in de zesdes wordt een eendaagse excursie georganiseerd. Op het programma van deze excursies staan bedrijfsbezoeken aan succesvolle Vlaamse KMO’s.

 

Vakinhoud

Het vak economie valt uiteen in twee grote delen: algemene economie en bedrijfseconomie.

De algemene economie maakt de hoofdmoot uit en onderzoekt thema’s als de internationale handel (wisselkoersen, geld, inflatie), het sociale luik van de economie (sociaal overleg, vakbonden, werkloosheid, sociale zekerheid), het financiële aspect (beurs, beleggingen, fiscaliteit, conjunctuur) en het fenomeen van de markt (concurrentie, economische groei, marketing …).

Het tweede grote onderdeel, de bedrijfseconomie, spitst zich toe op het management. De leerling neemt de rol van CEO aan en maakt kennis met de belangrijke principes van de verschillende departementen van een onderneming zoals sales, marketing, financiën, personeel …

Economie kan gecombineerd worden met drie, vier of zes uren wiskunde met een uitbreiding van wetenschappen.  Aan de inhoud van het vak economie zelf verandert dit niets.

Moderne humaniora - 6e Humane wetenschappen-Wiskunde 3

Humane wetenschappen - Profiel van de leerling

Als je kiest voor de richting humane wetenschappen, heb je een ruime interesse voor cultuur, de mens en de samenleving. Belangrijk is dat je open, nieuwsgierig en kritisch ingesteld bent en dat je een eigen standpunt weet in te nemen. Graag en geregeld de actualiteit opvolgen is een absolute voorwaarde om “mee” te zijn. Als je kiest voor humane wetenschappen, kies je voor actieve werkvormen. Je bent dus sociaalvaardig en je werkt graag in groep.

 

Profiel van de richting

De richting humane wetenschappen focust op de sociale wetenschappen. Startpunt is de theoretische achtergrond van gevoerde onderzoeken en theorieën van bekende wetenschappers. Deze theorie wordt daarnaast voortdurend geconfronteerd en aangevuld met actualiteit, filmeducatie, gastsprekers, eigen onderzoek en excursies. Elk jaar voeren de leerlingen binnen de stamvakken van de humane wetenschappen zelfstandig onderzoek waarbij zij zich stelselmatig onderzoekscompetenties eigen maken.

 

Vakinhoud

Cultuurwetenschappen: kritische studie van culturele verschijnselen

In cultuurwetenschappen komen 'cultuurfenomenen' in de brede betekenis van het woord aan bod. Leerlingen maken in dit vak kennis met economie, recht, politiek, media, kunst en filosofie, niet als aparte vakken, maar als manieren waarop de mens uitdrukt hoe hij het leven ziet en het samenleven organiseert.

Gedragswetenschappen: kritische studie van de mens als individu en van de mens als gemeenschapswezen

De gedragswetenschappen bestuderen de mens als individu en als lid van de samenleving. Leerlingen confronteren hun eigen ervaringen met inzichten uit de psychologie, de sociologie, de pedagogie en de antropologie. Thema’s als de ontwikkeling van de identiteit en de zelfkennis, afwijkend gedrag, het psychologisch onderzoek, oorzaken van gedrag (aangeboren versus aangeleerd), organisatie maatschappij, conflicten en diversiteit komen er uitgebreid aan bod.

Seminarie Humane Wetenschappen

Het seminarie probeert de inzichten van de gedragswetenschappen en de cultuurwetenschappen concreet te maken. Er wordt expliciet gewerkt rond statistiek (theorie en statistische verwerking van cijfergegevens). Andere thema’s die aan bod komen: kennismaking met multidisciplinair team, politieke en juridische actualiteit, verwerking onderzoeksprojecten Humane Wetenschappen…

Moderne humaniora - 6e Humane wetenschappen-Wiskunde 4

Humane wetenschappen - Profiel van de leerling

Als je kiest voor de richting humane wetenschappen, heb je een ruime interesse voor cultuur, de mens en de samenleving. Belangrijk is dat je open, nieuwsgierig en kritisch ingesteld bent en dat je een eigen standpunt weet in te nemen. Graag en geregeld de actualiteit opvolgen is een absolute voorwaarde om “mee” te zijn. Als je kiest voor humane wetenschappen, kies je voor actieve werkvormen. Je bent dus sociaalvaardig en je werkt graag in groep.

 

Profiel van de richting

De richting humane wetenschappen focust op de sociale wetenschappen. Startpunt is de theoretische achtergrond van gevoerde onderzoeken en theorieën van bekende wetenschappers. Deze theorie wordt daarnaast voortdurend geconfronteerd en aangevuld met actualiteit, filmeducatie, gastsprekers, eigen onderzoek en excursies. Elk jaar voeren de leerlingen binnen de stamvakken van de humane wetenschappen zelfstandig onderzoek waarbij zij zich stelselmatig onderzoekscompetenties eigen maken.

 

Vakinhoud

Cultuurwetenschappen: kritische studie van culturele verschijnselen

In cultuurwetenschappen komen 'cultuurfenomenen' in de brede betekenis van het woord aan bod. Leerlingen maken in dit vak kennis met economie, recht, politiek, media, kunst en filosofie, niet als aparte vakken, maar als manieren waarop de mens uitdrukt hoe hij het leven ziet en het samenleven organiseert.

Gedragswetenschappen: kritische studie van de mens als individu en van de mens als gemeenschapswezen

De gedragswetenschappen bestuderen de mens als individu en als lid van de samenleving. Leerlingen confronteren hun eigen ervaringen met inzichten uit de psychologie, de sociologie, de pedagogie en de antropologie. Thema’s als de ontwikkeling van de identiteit en de zelfkennis, afwijkend gedrag, het psychologisch onderzoek, oorzaken van gedrag (aangeboren versus aangeleerd), organisatie maatschappij, conflicten en diversiteit komen er uitgebreid aan bod.

Seminarie Humane Wetenschappen

Het seminarie probeert de inzichten van de gedragswetenschappen en de cultuurwetenschappen concreet te maken. Er wordt expliciet gewerkt rond statistiek (theorie en statistische verwerking van cijfergegevens). Andere thema’s die aan bod komen: kennismaking met multidisciplinair team, politieke en juridische actualiteit, verwerking onderzoeksprojecten Humane Wetenschappen…

Moderne humaniora - 6e (CLIL-) Economie-Moderne talen - Wiskunde 3

Economie - Profiel van de leerling

Als je kiest voor economie, toon je veel interesse voor de economische realiteit. Je bent geboeid door de keuzes die bedrijven, landen en gezinnen maken om respectievelijk hun winst, welvaart en levensstandaard te verhogen. Als leerling economie ben je kritisch en leergierig. Je discussieert graag over economische of politieke ontwikkelingen en hebt misschien wel ambitie om ondernemer of zaakvoerder te worden.

Leerlingen zonder economische voorkennis uit de tweede graad kunnen mits voldoende motivatie en inzet instappen in het vijfde jaar.

 

Profiel van de richting

Economie is niet weg te denken uit onze samenleving. Of men nu “links” of “rechts” denkt, iedereen is het er over eens dat de economie onze levens grondig bepaalt. Tijdens de lessen economie (4 uren per week) bestuderen de leerlingen economische begrippen, principes en theorieën die belangrijk zijn in het dagelijkse leven van een (jong)volwassene. De leerstof wordt gekoppeld aan de actualiteit (via reportages en artikels) en ook management skills komen aan bod als voorbereiding op een toekomstige job in de bedrijfswereld.

Zowel in de vijfdes als in de zesdes wordt een eendaagse excursie georganiseerd. Op het programma van deze excursies staan bedrijfsbezoeken aan succesvolle Vlaamse KMO’s.

 

Vakinhoud

Het vak economie valt uiteen in twee grote delen: algemene economie en bedrijfseconomie.

De algemene economie maakt de hoofdmoot uit en onderzoekt thema’s als de internationale handel (wisselkoersen, geld, inflatie), het sociale luik van de economie (sociaal overleg, vakbonden, werkloosheid, sociale zekerheid), het financiële aspect (beurs, beleggingen, fiscaliteit, conjunctuur) en het fenomeen van de markt (concurrentie, economische groei, marketing …).

Het tweede grote onderdeel, de bedrijfseconomie, spitst zich toe op het management. De leerling neemt de rol van CEO aan en maakt kennis met de belangrijke principes van de verschillende departementen van een onderneming zoals sales, marketing, financiën, personeel …

Economie kan gecombineerd worden met drie, vier of zes uren wiskunde met een uitbreiding van wetenschappen.  Aan de inhoud van het vak economie zelf verandert dit niets.

 

Moderne vreemde talen - Profiel van de leerling

Een richting met een belangrijk pakket moderne talen kies je vanuit een positieve ingesteldheid. Als in de vierdes talen je ding niet waren, zal dat in de vijfdes wellicht niet anders zijn. De taalvakken in een derde graad zijn niet méér van hetzelfde, maar hebben als doel om die talen creatief en zelfstandig te kunnen gebruiken, met een hoge vormcorrectheid. Regelmatig actief oefenen is voor jou geen lastige klus en je bent bereid je persoonlijk in te zetten.

 

Profiel van de richting

Elke studierichting in de derde graad heeft Nederlands, Frans, Engels en Duits in het pakket. Uitzondering zijn de richtingen met acht uren wiskunde en de richtingen Grieks-, Latijn- en economie-wiskunde 6 die het vak Duits missen in zowel de vijfdes als de zesdes, en de richtingen Latijn- en Grieks-Wetenschappen in de zesdes. Alle richtingen hebben minstens negen uren taal.

De richtingen waar de moderne talen tot de stamvakken behoren, leggen de nadruk op een actief gebruik van taal. Ook de taal als cultuurgegeven komt uitgebreid aan bod. Er wordt aan een grote taalvaardigheid gewerkt, onder meer door meer zelfstandig werk en groepswerk.  Voor het vak Frans zijn er voor wie dat wil immersiedagen in Doornik, Charleroi en Visé.

 

Vakinhoud

Frans

Verschillende thematische woordvelden worden herhaald, aangebracht en uitgebreid. De basisgrammatica wordt herhaald, op punt gesteld en actief gebruikt. De vaardigheden (lezen, luisteren, schrijven, spreken) krijgen een prominente rol. Cultuur en literatuur komen aan bod, er worden meerdere boeken gelezen doorheen het jaar. Ook het zakelijk Frans komt aan bod. Leerlingen moderne talen moeten in de vijfdes hun kennen en kunnen bewijzen in een individueel onderzoeksproject.

Engels

In het vak Engels ligt de nadruk op taalbeschouwing (bv. de oorsprong van woorden), literatuur en cultuur van het Engels. In de richtingen met moderne talen als optie komen taalvarianten meer aan bod. Er zijn ook meer contacten met native speakers. Er gaat ook de nodige aandacht naar woorden die voorbereiden op business studies en wetenschappelijk werk. Leerlingen moderne talen moeten in de zesdes hun kennen en kunnen bewijzen in een individueel onderzoeksproject.

Duits

In het vak Duits worden verschillende thema’s behandeld om een uitgebreide woordenschat te verwerven. Er is aandacht voor grammaticale aspecten van de taal.  De nadruk ligt behalve op lezen en luisteren nu ook op spreek- en schrijfvaardigheid. Die wordt getraind via verschillende gespreks- en schrijftechnieken. De leerlingen bekijken bijvoorbeeld filmfragmenten en bespreken ze of ze geven een korte presentatie in het Duits. Daarbij is er ook aandacht voor culturele aspecten.

Vakinhoud

Het accent van Latijn en Grieks in de derde graad komt te liggen op de lectuur van teksten en de bredere cultuur waarin deze teksten gebed zijn. De grote meesters van de literatuur komen tot leven en thema’s als tragedie, mythologie, recht, politiek … worden verder uitgediept. Tegelijk wordt wat in de lessen ter sprake komt, geactualiseerd.

Moderne humaniora - 6e (CLIL-) Economie-Moderne talen - Wiskunde 4

Economie - Profiel van de leerling

Als je kiest voor economie, toon je veel interesse voor de economische realiteit. Je bent geboeid door de keuzes die bedrijven, landen en gezinnen maken om respectievelijk hun winst, welvaart en levensstandaard te verhogen. Als leerling economie ben je kritisch en leergierig. Je discussieert graag over economische of politieke ontwikkelingen en hebt misschien wel ambitie om ondernemer of zaakvoerder te worden.

Leerlingen zonder economische voorkennis uit de tweede graad kunnen mits voldoende motivatie en inzet instappen in het vijfde jaar.

 

Profiel van de richting

Economie is niet weg te denken uit onze samenleving. Of men nu “links” of “rechts” denkt, iedereen is het er over eens dat de economie onze levens grondig bepaalt. Tijdens de lessen economie (4 uren per week) bestuderen de leerlingen economische begrippen, principes en theorieën die belangrijk zijn in het dagelijkse leven van een (jong)volwassene. De leerstof wordt gekoppeld aan de actualiteit (via reportages en artikels) en ook management skills komen aan bod als voorbereiding op een toekomstige job in de bedrijfswereld.

Zowel in de vijfdes als in de zesdes wordt een eendaagse excursie georganiseerd. Op het programma van deze excursies staan bedrijfsbezoeken aan succesvolle Vlaamse KMO’s.

 

Vakinhoud

Het vak economie valt uiteen in twee grote delen: algemene economie en bedrijfseconomie.

De algemene economie maakt de hoofdmoot uit en onderzoekt thema’s als de internationale handel (wisselkoersen, geld, inflatie), het sociale luik van de economie (sociaal overleg, vakbonden, werkloosheid, sociale zekerheid), het financiële aspect (beurs, beleggingen, fiscaliteit, conjunctuur) en het fenomeen van de markt (concurrentie, economische groei, marketing …).

Het tweede grote onderdeel, de bedrijfseconomie, spitst zich toe op het management. De leerling neemt de rol van CEO aan en maakt kennis met de belangrijke principes van de verschillende departementen van een onderneming zoals sales, marketing, financiën, personeel …

Economie kan gecombineerd worden met drie, vier of zes uren wiskunde met een uitbreiding van wetenschappen.  Aan de inhoud van het vak economie zelf verandert dit niets.

 

Moderne vreemde talen - Profiel van de leerling

Een richting met een belangrijk pakket moderne talen kies je vanuit een positieve ingesteldheid. Als in de vierdes talen je ding niet waren, zal dat in de vijfdes wellicht niet anders zijn. De taalvakken in een derde graad zijn niet méér van hetzelfde, maar hebben als doel om die talen creatief en zelfstandig te kunnen gebruiken, met een hoge vormcorrectheid. Regelmatig actief oefenen is voor jou geen lastige klus en je bent bereid je persoonlijk in te zetten.

 

Profiel van de richting

Elke studierichting in de derde graad heeft Nederlands, Frans, Engels en Duits in het pakket. Uitzondering zijn de richtingen met acht uren wiskunde en de richtingen Grieks-, Latijn- en economie-wiskunde 6 die het vak Duits missen in zowel de vijfdes als de zesdes, en de richtingen Latijn- en Grieks-Wetenschappen in de zesdes. Alle richtingen hebben minstens negen uren taal.

De richtingen waar de moderne talen tot de stamvakken behoren, leggen de nadruk op een actief gebruik van taal. Ook de taal als cultuurgegeven komt uitgebreid aan bod. Er wordt aan een grote taalvaardigheid gewerkt, onder meer door meer zelfstandig werk en groepswerk.  Voor het vak Frans zijn er voor wie dat wil immersiedagen in Doornik, Charleroi en Visé.

 

Vakinhoud

Frans

Verschillende thematische woordvelden worden herhaald, aangebracht en uitgebreid. De basisgrammatica wordt herhaald, op punt gesteld en actief gebruikt. De vaardigheden (lezen, luisteren, schrijven, spreken) krijgen een prominente rol. Cultuur en literatuur komen aan bod, er worden meerdere boeken gelezen doorheen het jaar. Ook het zakelijk Frans komt aan bod. Leerlingen moderne talen moeten in de vijfdes hun kennen en kunnen bewijzen in een individueel onderzoeksproject.

Engels

In het vak Engels ligt de nadruk op taalbeschouwing (bv. de oorsprong van woorden), literatuur en cultuur van het Engels. In de richtingen met moderne talen als optie komen taalvarianten meer aan bod. Er zijn ook meer contacten met native speakers. Er gaat ook de nodige aandacht naar woorden die voorbereiden op business studies en wetenschappelijk werk. Leerlingen moderne talen moeten in de zesdes hun kennen en kunnen bewijzen in een individueel onderzoeksproject.

Duits

In het vak Duits worden verschillende thema’s behandeld om een uitgebreide woordenschat te verwerven. Er is aandacht voor grammaticale aspecten van de taal.  De nadruk ligt behalve op lezen en luisteren nu ook op spreek- en schrijfvaardigheid. Die wordt getraind via verschillende gespreks- en schrijftechnieken. De leerlingen bekijken bijvoorbeeld filmfragmenten en bespreken ze of ze geven een korte presentatie in het Duits. Daarbij is er ook aandacht voor culturele aspecten.

Vakinhoud

Het accent van Latijn en Grieks in de derde graad komt te liggen op de lectuur van teksten en de bredere cultuur waarin deze teksten gebed zijn. De grote meesters van de literatuur komen tot leven en thema’s als tragedie, mythologie, recht, politiek … worden verder uitgediept. Tegelijk wordt wat in de lessen ter sprake komt, geactualiseerd.

Moderne humaniora - 6e (CLIL-) Moderne talen-Wetenschappen

Exacte wetenschappen - Profiel van de leerling

Ben je in de tweede graad enorm geboeid door de vakken aardrijkskunde, biologie, chemie en fysica, dan is een richting in de derde graad met de component wetenschappen iets voor jou. Je wilt de in de les bekomen kennis toepassen en er zelfstandig onderzoek over uitvoeren.

De richtingen met component wetenschappen zijn altijd gecombineerd met minstens vier uren wiskunde. Naast je interesse en motivatie kunnen de behaalde punten voor wiskunde en wetenschappen een leidraad zijn voor de keuze.

 

Profiel van de richting

Zowel in richtingen met als zonder component wetenschappen krijgen leerlingen de theoretische achtergrond aangereikt. Bij richtingen met de component wetenschappen is deze uitgebreider en wordt er meer ingezet op de wetenschappelijke onderzoeksmethode.

Via practica en een tweedaagse krijgen de leerlingen vaardigheden aangeleerd die hen in staat stellen wetenschappelijk onderzoek uit te voeren en hierover te rapporteren. Deze focus is veel uitgebreider in richtingen met de component wetenschappen.

 

Vakinhoud

In het algemeen wordt bij de component wetenschappen in de vakken aardrijkskunde, biologie, chemie en fysica alles uitgebreider gezien en zijn er extra thema’s.

Aardrijkskunde

De behandelde onderwerpen zijn zeer divers, met o.a. weerkunde, klimaat, geologie, kosmografie, ruimtelijke ordening en stedenbouw, globalisering en ecologische voetafdruk.

Biologie

In de derde graad staat de mens centraal. Door het kijken op celniveau kunnen leerlingen de oorzaak van ziektes begrijpen. Andere grote onderwerpen zijn o.a. voortplanting, biotechnologie en evolutie.

Chemie

De basiskennis uit de tweede graad wordt in de derde graad uitgediept. Belangrijke onderwerpen zijn structuur van atomen en moleculen, stofklassen, de chemische reactie en stoichiometrie.

Fysica

In de derde graad zijn er drie grote thema’s: elektromagnetisme, radioactiviteit en mechanica. Bij de component wetenschappen ligt de nadruk op diepgang, toepassing en verwerking.

Natuurwetenschappen

Dit vak integreert de wetenschapsvakken biologie, chemie en fysica. Na twee jaar natuurwetenschappen is elke leerling gewapend met een algemeen inzicht in de grote thema’s en de stand van zaken van de wetenschap vandaag.

 

Moderne vreemde talen - Profiel van de leerling

Een richting met een belangrijk pakket moderne talen kies je vanuit een positieve ingesteldheid. Als in de vierdes talen je ding niet waren, zal dat in de vijfdes wellicht niet anders zijn. De taalvakken in een derde graad zijn niet méér van hetzelfde, maar hebben als doel om die talen creatief en zelfstandig te kunnen gebruiken, met een hoge vormcorrectheid. Regelmatig actief oefenen is voor jou geen lastige klus en je bent bereid je persoonlijk in te zetten.

 

Profiel van de richting

Elke studierichting in de derde graad heeft Nederlands, Frans, Engels en Duits in het pakket. Uitzondering zijn de richtingen met acht uren wiskunde en de richtingen Grieks-, Latijn- en economie-wiskunde 6 die het vak Duits missen in zowel de vijfdes als de zesdes, en de richtingen Latijn- en Grieks-Wetenschappen in de zesdes. Alle richtingen hebben minstens negen uren taal.

De richtingen waar de moderne talen tot de stamvakken behoren, leggen de nadruk op een actief gebruik van taal. Ook de taal als cultuurgegeven komt uitgebreid aan bod. Er wordt aan een grote taalvaardigheid gewerkt, onder meer door meer zelfstandig werk en groepswerk.  Voor het vak Frans zijn er voor wie dat wil immersiedagen in Doornik, Charleroi en Visé.

 

Vakinhoud

Frans

Verschillende thematische woordvelden worden herhaald, aangebracht en uitgebreid. De basisgrammatica wordt herhaald, op punt gesteld en actief gebruikt. De vaardigheden (lezen, luisteren, schrijven, spreken) krijgen een prominente rol. Cultuur en literatuur komen aan bod, er worden meerdere boeken gelezen doorheen het jaar. Ook het zakelijk Frans komt aan bod. Leerlingen moderne talen moeten in de vijfdes hun kennen en kunnen bewijzen in een individueel onderzoeksproject.

Engels

In het vak Engels ligt de nadruk op taalbeschouwing (bv. de oorsprong van woorden), literatuur en cultuur van het Engels. In de richtingen met moderne talen als optie komen taalvarianten meer aan bod. Er zijn ook meer contacten met native speakers. Er gaat ook de nodige aandacht naar woorden die voorbereiden op business studies en wetenschappelijk werk. Leerlingen moderne talen moeten in de zesdes hun kennen en kunnen bewijzen in een individueel onderzoeksproject.

Duits

In het vak Duits worden verschillende thema’s behandeld om een uitgebreide woordenschat te verwerven. Er is aandacht voor grammaticale aspecten van de taal.  De nadruk ligt behalve op lezen en luisteren nu ook op spreek- en schrijfvaardigheid. Die wordt getraind via verschillende gespreks- en schrijftechnieken. De leerlingen bekijken bijvoorbeeld filmfragmenten en bespreken ze of ze geven een korte presentatie in het Duits. Daarbij is er ook aandacht voor culturele aspecten.

Vakinhoud

Het accent van Latijn en Grieks in de derde graad komt te liggen op de lectuur van teksten en de bredere cultuur waarin deze teksten gebed zijn. De grote meesters van de literatuur komen tot leven en thema’s als tragedie, mythologie, recht, politiek … worden verder uitgediept. Tegelijk wordt wat in de lessen ter sprake komt, geactualiseerd.

Moderne humaniora - 6e (CLIL-) Wetenschappen-Wiskunde 6

Exacte wetenschappen - Profiel van de leerling

Ben je in de tweede graad enorm geboeid door de vakken aardrijkskunde, biologie, chemie en fysica, dan is een richting in de derde graad met de component wetenschappen iets voor jou. Je wilt de in de les bekomen kennis toepassen en er zelfstandig onderzoek over uitvoeren.

De richtingen met component wetenschappen zijn altijd gecombineerd met minstens vier uren wiskunde. Naast je interesse en motivatie kunnen de behaalde punten voor wiskunde en wetenschappen een leidraad zijn voor de keuze.

 

Profiel van de richting

Zowel in richtingen met als zonder component wetenschappen krijgen leerlingen de theoretische achtergrond aangereikt. Bij richtingen met de component wetenschappen is deze uitgebreider en wordt er meer ingezet op de wetenschappelijke onderzoeksmethode.

Via practica en een tweedaagse krijgen de leerlingen vaardigheden aangeleerd die hen in staat stellen wetenschappelijk onderzoek uit te voeren en hierover te rapporteren. Deze focus is veel uitgebreider in richtingen met de component wetenschappen.

 

Vakinhoud

In het algemeen wordt bij de component wetenschappen in de vakken aardrijkskunde, biologie, chemie en fysica alles uitgebreider gezien en zijn er extra thema’s.

Aardrijkskunde

De behandelde onderwerpen zijn zeer divers, met o.a. weerkunde, klimaat, geologie, kosmografie, ruimtelijke ordening en stedenbouw, globalisering en ecologische voetafdruk.

Biologie

In de derde graad staat de mens centraal. Door het kijken op celniveau kunnen leerlingen de oorzaak van ziektes begrijpen. Andere grote onderwerpen zijn o.a. voortplanting, biotechnologie en evolutie.

Chemie

De basiskennis uit de tweede graad wordt in de derde graad uitgediept. Belangrijke onderwerpen zijn structuur van atomen en moleculen, stofklassen, de chemische reactie en stoichiometrie.

Fysica

In de derde graad zijn er drie grote thema’s: elektromagnetisme, radioactiviteit en mechanica. Bij de component wetenschappen ligt de nadruk op diepgang, toepassing en verwerking.

Natuurwetenschappen

Dit vak integreert de wetenschapsvakken biologie, chemie en fysica. Na twee jaar natuurwetenschappen is elke leerling gewapend met een algemeen inzicht in de grote thema’s en de stand van zaken van de wetenschap vandaag.

Moderne humaniora - 6e (CLIL-) Wetenschappen-Wiskunde 8

Exacte wetenschappen - Profiel van de leerling

Ben je in de tweede graad enorm geboeid door de vakken aardrijkskunde, biologie, chemie en fysica, dan is een richting in de derde graad met de component wetenschappen iets voor jou. Je wilt de in de les bekomen kennis toepassen en er zelfstandig onderzoek over uitvoeren.

De richtingen met component wetenschappen zijn altijd gecombineerd met minstens vier uren wiskunde. Naast je interesse en motivatie kunnen de behaalde punten voor wiskunde en wetenschappen een leidraad zijn voor de keuze.

 

Profiel van de richting

Zowel in richtingen met als zonder component wetenschappen krijgen leerlingen de theoretische achtergrond aangereikt. Bij richtingen met de component wetenschappen is deze uitgebreider en wordt er meer ingezet op de wetenschappelijke onderzoeksmethode.

Via practica en een tweedaagse krijgen de leerlingen vaardigheden aangeleerd die hen in staat stellen wetenschappelijk onderzoek uit te voeren en hierover te rapporteren. Deze focus is veel uitgebreider in richtingen met de component wetenschappen.

 

Vakinhoud

In het algemeen wordt bij de component wetenschappen in de vakken aardrijkskunde, biologie, chemie en fysica alles uitgebreider gezien en zijn er extra thema’s.

Aardrijkskunde

De behandelde onderwerpen zijn zeer divers, met o.a. weerkunde, klimaat, geologie, kosmografie, ruimtelijke ordening en stedenbouw, globalisering en ecologische voetafdruk.

Biologie

In de derde graad staat de mens centraal. Door het kijken op celniveau kunnen leerlingen de oorzaak van ziektes begrijpen. Andere grote onderwerpen zijn o.a. voortplanting, biotechnologie en evolutie.

Chemie

De basiskennis uit de tweede graad wordt in de derde graad uitgediept. Belangrijke onderwerpen zijn structuur van atomen en moleculen, stofklassen, de chemische reactie en stoichiometrie.

Fysica

In de derde graad zijn er drie grote thema’s: elektromagnetisme, radioactiviteit en mechanica. Bij de component wetenschappen ligt de nadruk op diepgang, toepassing en verwerking.

Natuurwetenschappen

Dit vak integreert de wetenschapsvakken biologie, chemie en fysica. Na twee jaar natuurwetenschappen is elke leerling gewapend met een algemeen inzicht in de grote thema’s en de stand van zaken van de wetenschap vandaag.

Klassieke humaniora

Kies een studierichting om de uitleg te zien.

Klik op het tabblad "lessentabel" om het aantal uur per vak te zien.

Klassieke humaniora - 6e Grieks-Latijn

Klassieke talen - Profiel van de leerling

Als je in de derde graad de studie van de klassieke talen wil verder zetten, ben je geboeid door taal, taalstructuur en de lectuur/het ontleden van antieke teksten. Je bent een taalgerichte leerling met een brede interesse voor politieke, maatschappelijke en menselijke aspecten. Als je kiest voor één klassieke taal, kies je altijd voor een combinatie met een ander “groot” pakket: moderne talen, wetenschappen of wiskunde. Gedurende vier (of acht) uren in de week wordt als bekroning van de voorbije jaren klassieke studies dieper ingegaan op de inhoud van teksten, hun betekenis voor onze cultuur en op alles wat met de klassieke oudheid is verbonden (filosofie, recht …).

Wie twijfelt tussen Latijn of Grieks, neemt best in overweging  dat de Latijnse mentaliteit eerder gericht is op het praktische (het juridische, politieke teksten …), terwijl de Griekse cultuur eerder focust op het poëtische, het filosofische …

 

Profiel van de richting

Je kan in de derde graad enkel de klassieke richting volgen als je al klassieke talen op het programma had in de tweede graad. De basiswoordenschat en de basisgrammatica moeten gekend zijn en beheerst worden. Omdat klassieke talen altijd zijn verbonden met een andere grote studierichting, is het belangrijk dat je bereid bent voor beide componenten (de klassieke talen en de andere studierichting) hard te werken.

 

Vakinhoud

Het accent van Latijn en Grieks in de derde graad komt te liggen op de lectuur van teksten en de bredere cultuur waarin deze teksten gebed zijn. De grote meesters van de literatuur komen tot leven en thema’s als tragedie, mythologie, recht, politiek … worden verder uitgediept. Tegelijk wordt wat in de lessen ter sprake komt, geactualiseerd.

Klassieke humaniora - 6e Latijn-Moderne

Klassieke talen - Profiel van de leerling

Als je in de derde graad de studie van de klassieke talen wil verder zetten, ben je geboeid door taal, taalstructuur en de lectuur/het ontleden van antieke teksten. Je bent een taalgerichte leerling met een brede interesse voor politieke, maatschappelijke en menselijke aspecten. Als je kiest voor één klassieke taal, kies je altijd voor een combinatie met een ander “groot” pakket: moderne talen, wetenschappen of wiskunde. Gedurende vier (of acht) uren in de week wordt als bekroning van de voorbije jaren klassieke studies dieper ingegaan op de inhoud van teksten, hun betekenis voor onze cultuur en op alles wat met de klassieke oudheid is verbonden (filosofie, recht …).

Wie twijfelt tussen Latijn of Grieks, neemt best in overweging  dat de Latijnse mentaliteit eerder gericht is op het praktische (het juridische, politieke teksten …), terwijl de Griekse cultuur eerder focust op het poëtische, het filosofische …

 

Profiel van de richting

Je kan in de derde graad enkel de klassieke richting volgen als je al klassieke talen op het programma had in de tweede graad. De basiswoordenschat en de basisgrammatica moeten gekend zijn en beheerst worden. Omdat klassieke talen altijd zijn verbonden met een andere grote studierichting, is het belangrijk dat je bereid bent voor beide componenten (de klassieke talen en de andere studierichting) hard te werken.

 

Vakinhoud

Het accent van Latijn en Grieks in de derde graad komt te liggen op de lectuur van teksten en de bredere cultuur waarin deze teksten gebed zijn. De grote meesters van de literatuur komen tot leven en thema’s als tragedie, mythologie, recht, politiek … worden verder uitgediept. Tegelijk wordt wat in de lessen ter sprake komt, geactualiseerd.

 

Moderne vreemde talen - Profiel van de leerling

Een richting met een belangrijk pakket moderne talen kies je vanuit een positieve ingesteldheid. Als in de vierdes talen je ding niet waren, zal dat in de vijfdes wellicht niet anders zijn. De taalvakken in een derde graad zijn niet méér van hetzelfde, maar hebben als doel om die talen creatief en zelfstandig te kunnen gebruiken, met een hoge vormcorrectheid. Regelmatig actief oefenen is voor jou geen lastige klus en je bent bereid je persoonlijk in te zetten.

 

Profiel van de richting

Elke studierichting in de derde graad heeft Nederlands, Frans, Engels en Duits in het pakket. Uitzondering zijn de richtingen met acht uren wiskunde en de richtingen Grieks-, Latijn- en economie-wiskunde 6 die het vak Duits missen in zowel de vijfdes als de zesdes, en de richtingen Latijn- en Grieks-Wetenschappen in de zesdes. Alle richtingen hebben minstens negen uren taal.

De richtingen waar de moderne talen tot de stamvakken behoren, leggen de nadruk op een actief gebruik van taal. Ook de taal als cultuurgegeven komt uitgebreid aan bod. Er wordt aan een grote taalvaardigheid gewerkt, onder meer door meer zelfstandig werk en groepswerk.  Voor het vak Frans zijn er voor wie dat wil immersiedagen in Doornik, Charleroi en Visé.

 

Vakinhoud

Frans

Verschillende thematische woordvelden worden herhaald, aangebracht en uitgebreid. De basisgrammatica wordt herhaald, op punt gesteld en actief gebruikt. De vaardigheden (lezen, luisteren, schrijven, spreken) krijgen een prominente rol. Cultuur en literatuur komen aan bod, er worden meerdere boeken gelezen doorheen het jaar. Ook het zakelijk Frans komt aan bod. Leerlingen moderne talen moeten in de vijfdes hun kennen en kunnen bewijzen in een individueel onderzoeksproject.

Engels

In het vak Engels ligt de nadruk op taalbeschouwing (bv. de oorsprong van woorden), literatuur en cultuur van het Engels. In de richtingen met moderne talen als optie komen taalvarianten meer aan bod. Er zijn ook meer contacten met native speakers. Er gaat ook de nodige aandacht naar woorden die voorbereiden op business studies en wetenschappelijk werk. Leerlingen moderne talen moeten in de zesdes hun kennen en kunnen bewijzen in een individueel onderzoeksproject.

Duits

In het vak Duits worden verschillende thema’s behandeld om een uitgebreide woordenschat te verwerven. Er is aandacht voor grammaticale aspecten van de taal.  De nadruk ligt behalve op lezen en luisteren nu ook op spreek- en schrijfvaardigheid. Die wordt getraind via verschillende gespreks- en schrijftechnieken. De leerlingen bekijken bijvoorbeeld filmfragmenten en bespreken ze of ze geven een korte presentatie in het Duits. Daarbij is er ook aandacht voor culturele aspecten.

Vakinhoud

Het accent van Latijn en Grieks in de derde graad komt te liggen op de lectuur van teksten en de bredere cultuur waarin deze teksten gebed zijn. De grote meesters van de literatuur komen tot leven en thema’s als tragedie, mythologie, recht, politiek … worden verder uitgediept. Tegelijk wordt wat in de lessen ter sprake komt, geactualiseerd.

Klassieke humaniora - 6e (CLIL-) Latijn-Wetenschappen

Exacte wetenschappen - Profiel van de leerling

Ben je in de tweede graad enorm geboeid door de vakken aardrijkskunde, biologie, chemie en fysica, dan is een richting in de derde graad met de component wetenschappen iets voor jou. Je wilt de in de les bekomen kennis toepassen en er zelfstandig onderzoek over uitvoeren.

De richtingen met component wetenschappen zijn altijd gecombineerd met minstens vier uren wiskunde. Naast je interesse en motivatie kunnen de behaalde punten voor wiskunde en wetenschappen een leidraad zijn voor de keuze.

 

Profiel van de richting

Zowel in richtingen met als zonder component wetenschappen krijgen leerlingen de theoretische achtergrond aangereikt. Bij richtingen met de component wetenschappen is deze uitgebreider en wordt er meer ingezet op de wetenschappelijke onderzoeksmethode.

Via practica en een tweedaagse krijgen de leerlingen vaardigheden aangeleerd die hen in staat stellen wetenschappelijk onderzoek uit te voeren en hierover te rapporteren. Deze focus is veel uitgebreider in richtingen met de component wetenschappen.

 

Vakinhoud

In het algemeen wordt bij de component wetenschappen in de vakken aardrijkskunde, biologie, chemie en fysica alles uitgebreider gezien en zijn er extra thema’s.

Aardrijkskunde

De behandelde onderwerpen zijn zeer divers, met o.a. weerkunde, klimaat, geologie, kosmografie, ruimtelijke ordening en stedenbouw, globalisering en ecologische voetafdruk.

Biologie

In de derde graad staat de mens centraal. Door het kijken op celniveau kunnen leerlingen de oorzaak van ziektes begrijpen. Andere grote onderwerpen zijn o.a. voortplanting, biotechnologie en evolutie.

Chemie

De basiskennis uit de tweede graad wordt in de derde graad uitgediept. Belangrijke onderwerpen zijn structuur van atomen en moleculen, stofklassen, de chemische reactie en stoichiometrie.

Fysica

In de derde graad zijn er drie grote thema’s: elektromagnetisme, radioactiviteit en mechanica. Bij de component wetenschappen ligt de nadruk op diepgang, toepassing en verwerking.

Natuurwetenschappen

Dit vak integreert de wetenschapsvakken biologie, chemie en fysica. Na twee jaar natuurwetenschappen is elke leerling gewapend met een algemeen inzicht in de grote thema’s en de stand van zaken van de wetenschap vandaag.

 

Klassieke talen - Profiel van de leerling

Als je in de derde graad de studie van de klassieke talen wil verder zetten, ben je geboeid door taal, taalstructuur en de lectuur/het ontleden van antieke teksten. Je bent een taalgerichte leerling met een brede interesse voor politieke, maatschappelijke en menselijke aspecten. Als je kiest voor één klassieke taal, kies je altijd voor een combinatie met een ander “groot” pakket: moderne talen, wetenschappen of wiskunde. Gedurende vier (of acht) uren in de week wordt als bekroning van de voorbije jaren klassieke studies dieper ingegaan op de inhoud van teksten, hun betekenis voor onze cultuur en op alles wat met de klassieke oudheid is verbonden (filosofie, recht …).

Wie twijfelt tussen Latijn of Grieks, neemt best in overweging  dat de Latijnse mentaliteit eerder gericht is op het praktische (het juridische, politieke teksten …), terwijl de Griekse cultuur eerder focust op het poëtische, het filosofische …

 

Profiel van de richting

Je kan in de derde graad enkel de klassieke richting volgen als je al klassieke talen op het programma had in de tweede graad. De basiswoordenschat en de basisgrammatica moeten gekend zijn en beheerst worden. Omdat klassieke talen altijd zijn verbonden met een andere grote studierichting, is het belangrijk dat je bereid bent voor beide componenten (de klassieke talen en de andere studierichting) hard te werken.

 

Vakinhoud

Het accent van Latijn en Grieks in de derde graad komt te liggen op de lectuur van teksten en de bredere cultuur waarin deze teksten gebed zijn. De grote meesters van de literatuur komen tot leven en thema’s als tragedie, mythologie, recht, politiek … worden verder uitgediept. Tegelijk wordt wat in de lessen ter sprake komt, geactualiseerd.

Klassieke humaniora - 6e (CLIL-) Grieks-Wetenschappen

Exacte wetenschappen - Profiel van de leerling

Ben je in de tweede graad enorm geboeid door de vakken aardrijkskunde, biologie, chemie en fysica, dan is een richting in de derde graad met de component wetenschappen iets voor jou. Je wilt de in de les bekomen kennis toepassen en er zelfstandig onderzoek over uitvoeren.

De richtingen met component wetenschappen zijn altijd gecombineerd met minstens vier uren wiskunde. Naast je interesse en motivatie kunnen de behaalde punten voor wiskunde en wetenschappen een leidraad zijn voor de keuze.

 

Profiel van de richting

Zowel in richtingen met als zonder component wetenschappen krijgen leerlingen de theoretische achtergrond aangereikt. Bij richtingen met de component wetenschappen is deze uitgebreider en wordt er meer ingezet op de wetenschappelijke onderzoeksmethode.

Via practica en een tweedaagse krijgen de leerlingen vaardigheden aangeleerd die hen in staat stellen wetenschappelijk onderzoek uit te voeren en hierover te rapporteren. Deze focus is veel uitgebreider in richtingen met de component wetenschappen.

 

Vakinhoud

In het algemeen wordt bij de component wetenschappen in de vakken aardrijkskunde, biologie, chemie en fysica alles uitgebreider gezien en zijn er extra thema’s.

Aardrijkskunde

De behandelde onderwerpen zijn zeer divers, met o.a. weerkunde, klimaat, geologie, kosmografie, ruimtelijke ordening en stedenbouw, globalisering en ecologische voetafdruk.

Biologie

In de derde graad staat de mens centraal. Door het kijken op celniveau kunnen leerlingen de oorzaak van ziektes begrijpen. Andere grote onderwerpen zijn o.a. voortplanting, biotechnologie en evolutie.

Chemie

De basiskennis uit de tweede graad wordt in de derde graad uitgediept. Belangrijke onderwerpen zijn structuur van atomen en moleculen, stofklassen, de chemische reactie en stoichiometrie.

Fysica

In de derde graad zijn er drie grote thema’s: elektromagnetisme, radioactiviteit en mechanica. Bij de component wetenschappen ligt de nadruk op diepgang, toepassing en verwerking.

Natuurwetenschappen

Dit vak integreert de wetenschapsvakken biologie, chemie en fysica. Na twee jaar natuurwetenschappen is elke leerling gewapend met een algemeen inzicht in de grote thema’s en de stand van zaken van de wetenschap vandaag.

 

Klassieke talen - Profiel van de leerling

Als je in de derde graad de studie van de klassieke talen wil verder zetten, ben je geboeid door taal, taalstructuur en de lectuur/het ontleden van antieke teksten. Je bent een taalgerichte leerling met een brede interesse voor politieke, maatschappelijke en menselijke aspecten. Als je kiest voor één klassieke taal, kies je altijd voor een combinatie met een ander “groot” pakket: moderne talen, wetenschappen of wiskunde. Gedurende vier (of acht) uren in de week wordt als bekroning van de voorbije jaren klassieke studies dieper ingegaan op de inhoud van teksten, hun betekenis voor onze cultuur en op alles wat met de klassieke oudheid is verbonden (filosofie, recht …).

Wie twijfelt tussen Latijn of Grieks, neemt best in overweging  dat de Latijnse mentaliteit eerder gericht is op het praktische (het juridische, politieke teksten …), terwijl de Griekse cultuur eerder focust op het poëtische, het filosofische …

 

Profiel van de richting

Je kan in de derde graad enkel de klassieke richting volgen als je al klassieke talen op het programma had in de tweede graad. De basiswoordenschat en de basisgrammatica moeten gekend zijn en beheerst worden. Omdat klassieke talen altijd zijn verbonden met een andere grote studierichting, is het belangrijk dat je bereid bent voor beide componenten (de klassieke talen en de andere studierichting) hard te werken.

 

Vakinhoud

Het accent van Latijn en Grieks in de derde graad komt te liggen op de lectuur van teksten en de bredere cultuur waarin deze teksten gebed zijn. De grote meesters van de literatuur komen tot leven en thema’s als tragedie, mythologie, recht, politiek … worden verder uitgediept. Tegelijk wordt wat in de lessen ter sprake komt, geactualiseerd.

Klassieke humaniora - 6e (CLIL-) Latijn-Wiskunde 6

Klassieke talen - Profiel van de leerling

Als je in de derde graad de studie van de klassieke talen wil verder zetten, ben je geboeid door taal, taalstructuur en de lectuur/het ontleden van antieke teksten. Je bent een taalgerichte leerling met een brede interesse voor politieke, maatschappelijke en menselijke aspecten. Als je kiest voor één klassieke taal, kies je altijd voor een combinatie met een ander “groot” pakket: moderne talen, wetenschappen of wiskunde. Gedurende vier (of acht) uren in de week wordt als bekroning van de voorbije jaren klassieke studies dieper ingegaan op de inhoud van teksten, hun betekenis voor onze cultuur en op alles wat met de klassieke oudheid is verbonden (filosofie, recht …).

Wie twijfelt tussen Latijn of Grieks, neemt best in overweging  dat de Latijnse mentaliteit eerder gericht is op het praktische (het juridische, politieke teksten …), terwijl de Griekse cultuur eerder focust op het poëtische, het filosofische …

 

Profiel van de richting

Je kan in de derde graad enkel de klassieke richting volgen als je al klassieke talen op het programma had in de tweede graad. De basiswoordenschat en de basisgrammatica moeten gekend zijn en beheerst worden. Omdat klassieke talen altijd zijn verbonden met een andere grote studierichting, is het belangrijk dat je bereid bent voor beide componenten (de klassieke talen en de andere studierichting) hard te werken.

 

Vakinhoud

Het accent van Latijn en Grieks in de derde graad komt te liggen op de lectuur van teksten en de bredere cultuur waarin deze teksten gebed zijn. De grote meesters van de literatuur komen tot leven en thema’s als tragedie, mythologie, recht, politiek … worden verder uitgediept. Tegelijk wordt wat in de lessen ter sprake komt, geactualiseerd.

Klassieke humaniora - 6e (CLIL-) Grieks-Wiskunde 6

Klassieke talen - Profiel van de leerling

Als je in de derde graad de studie van de klassieke talen wil verder zetten, ben je geboeid door taal, taalstructuur en de lectuur/het ontleden van antieke teksten. Je bent een taalgerichte leerling met een brede interesse voor politieke, maatschappelijke en menselijke aspecten. Als je kiest voor één klassieke taal, kies je altijd voor een combinatie met een ander “groot” pakket: moderne talen, wetenschappen of wiskunde. Gedurende vier (of acht) uren in de week wordt als bekroning van de voorbije jaren klassieke studies dieper ingegaan op de inhoud van teksten, hun betekenis voor onze cultuur en op alles wat met de klassieke oudheid is verbonden (filosofie, recht …).

Wie twijfelt tussen Latijn of Grieks, neemt best in overweging  dat de Latijnse mentaliteit eerder gericht is op het praktische (het juridische, politieke teksten …), terwijl de Griekse cultuur eerder focust op het poëtische, het filosofische …

 

Profiel van de richting

Je kan in de derde graad enkel de klassieke richting volgen als je al klassieke talen op het programma had in de tweede graad. De basiswoordenschat en de basisgrammatica moeten gekend zijn en beheerst worden. Omdat klassieke talen altijd zijn verbonden met een andere grote studierichting, is het belangrijk dat je bereid bent voor beide componenten (de klassieke talen en de andere studierichting) hard te werken.

 

Vakinhoud

Het accent van Latijn en Grieks in de derde graad komt te liggen op de lectuur van teksten en de bredere cultuur waarin deze teksten gebed zijn. De grote meesters van de literatuur komen tot leven en thema’s als tragedie, mythologie, recht, politiek … worden verder uitgediept. Tegelijk wordt wat in de lessen ter sprake komt, geactualiseerd.

Vijfde jaar Vijfde jaar 5e Humane wetenschappen-Wiskunde 3 5e Humane wetenschappen-Wiskunde 4 5e (CLIL-) Economie-Wiskunde 6 5e (CLIL-) Economie-Moderne talen - Wiskunde 3 5e (CLIL-) Economie-Moderne talen - Wiskunde 4 5e (CLIL-) Moderne-Wetenschappen 5e (CLIL-) Wetenschappen-Wiskunde 6 5e (CLIL-) Wetenschappen-Wiskunde 8
Godsdienst Godsdienst 2 2 2 2 2 2 2 2
Nederlands Nederlands 4 4 4 4 4 4 4 4
Frans Frans 4 4 3 4 4 4 3 3
Engels Engels 2 2 2 3 3 3 2 2
Duits Duits 1 1 0 3 3 3 1 0
Wiskunde Wiskunde 3 4 6 3 4 4 6 8
Geschiedenis Geschiedenis 2 2 2 2 2 2 2 2
Seminarie geschiedenis Seminarie geschiedenis 1 1 0 0 0 0 0 0
Cultuurwetenschappen Cultuurwetenschappen 3 3 0 0 0 0 0 0
Gedragswetenschappen Gedragswetenschappen 3 3 0 0 0 0 0 0
Economie Economie 0 0 4 4 4 0 0 0
Natuurwetenschappen Natuurwetenschappen 2 2 0 2 2 0 0 0
Aardrijkskunde Aardrijkskunde 1 1 1 1 1 1 1 1
Biologie Biologie 0 0 1 0 0 2 2 2
Chemie Chemie 0 0 2 0 0 2 2 2
Fysica Fysica 0 0 2 0 0 2 3 3
Esthetica Esthetica 1 1 1 1 1 0 1 1
Onderzoeksvaardigheden Onderzoeksvaardigheden 1 1 1 1 1 1 1 1
Lichamelijke opvoeding Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2 2 2 2
Vijfde jaar Vijfde jaar 5e Grieks-Latijn 5e Latijn-Moderne 5e (CLIL-) Latijn-Wetenschappen 5e (CLIL-) Grieks-Wetenschappen 5e (CLIL-) Latijn-Wiskunde 6 5e (CLIL-) Grieks-Wiskunde 6
Godsdienst Godsdienst 2 2 2 2 2 2
Nederlands Nederlands 4 4 4 4 4 4
Frans Frans 3 4 3 3 3 3
Engels Engels 2 3 2 2 2 2
Duits Duits 1 3 1 1 0 0
Grieks Grieks 4 0 0 4 0 4
Latijn Latijn 4 4 4 0 4 0
Wiskunde Wiskunde 3 3 4 4 6 6
Geschiedenis Geschiedenis 2 2 2 2 2 2
Natuurwetenschappen Natuurwetenschappen 2 2 0 0 0 0
Aardrijkskunde Aardrijkskunde 1 1 1 1 1 1
Biologie Biologie 0 0 2 2 1 1
Chemie Chemie 0 0 2 2 2 2
Fysica Fysica 0 0 2 2 2 2
Esthetica Esthetica 1 1 0 0 1 1
Onderzoeksvaardigheden Onderzoeksvaardigheden 1 1 1 1 1 1
Lichamelijke opvoeding Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2 2
Zesde jaar Zesde jaar 6e (CLIL-) Economie-Wiskunde 6 6e Humane wetenschappen-Wiskunde 3 6e Humane wetenschappen-Wiskunde 4 6e (CLIL-) Economie-Moderne talen - Wiskunde 3 6e (CLIL-) Economie-Moderne talen - Wiskunde 4 6e (CLIL-) Moderne talen-Wetenschappen 6e (CLIL-) Wetenschappen-Wiskunde 6 6e (CLIL-) Wetenschappen-Wiskunde 8
Godsdienst Godsdienst