Logo

Sint-Lodewijkscollege

Traditie & toekomst

Zorg - Snellerend

Ook onze werking voor de snellerenden is een aanpak op maat. Immers elke leerling is verschillend. We werken samen met Exentra, Talent en iLearn. We zoeken hierbij naar een goede balans tussen een individueel traject op maat enerzijds en een groepsgebonden aanpak anderzijds. Dit betekent dat leerlingen ook samen kunnen werken aan een bepaald project waarbij ze ook aan hun peerrelaties kunnen werken.   

 

Voor leerlingen die één of twee jaar gesprongen hebben of waarbij ouders dit bij inschrijving aangeven, kan er in augustus een intake gesprek zijn met de ouders, de leerling, de lagere school, Nele Vanneste (zorgcoördinator) en Greet Onghenae (directie). Een gesprek dient door de ouders aangevraagd te worden.

 

Bij de één volstaat het om verdieping en uitbreiding van de leerstof te krijgen, bij de ander komt het erop aan om autonoom een thema te onderzoeken en te bestuderen.

 

Klassikaal zetten we in eerste instantie in op lesgeven op hoog niveau. Veel cognitief sterke leerlingen worden daardoor al sterk uitgedaagd in de standaardlessen, Klassieke Talen en/of CLIL-lessen. Binnen de lessen wordt in verschillende vakken gedifferentieerd (verdieping en uitbreiding binnen het vak in de eigen klas). Het gebruik van de laptop is hierbij een uitstekend hulpmiddel.

Traject

Eind september (begin oktober) vullen alle leerlingen een vragenlijst in om hun persoonlijke onderwijsbehoeften te leren kennen. Op basis van deze vragenlijst, individuele gesprekken met de leerling, de ouders en het gesprek op de klassenraad, kan een apart programma opgestart worden. Als leerlingen nood hebben aan nog meer uitdaging, gaan we op zoek naar een pakket op maat. Hierbij zijn er verschillende mogelijkheden: verdere verdieping/uitbreiding van de leerstof, zelfstandig een project uitwerken... Het is ook mogelijk om een vak op eigen tempo te verwerken dat niet tot het curriculum behoort. Inhoudelijk komt leerstof van de volgende schooljaren niet aan bod. 

We werken ook samen met het hoger onderwijs waardoor leerlingen een gedeeltelijk vervroegde start aan het hoger onderwijs kunnen nemen.  


Maak kennis met enkele leerlingen die een eigen traject doorlopen.

Proeftuinproject - Traject Next

Volgend schooljaar starten we in enkele klassen van de eerstes met een nieuw project. De leerlingen van twee klassen krijgen een verkorte instructie voor twee vakken en werken daarna individueel en op eigen tempo gedurende twee lesuren aan de opdrachten van deze twee vakken. De betrokken leerkrachten coachen de leerlingen bij deze opdrachten. Sommige leerlingen zullen bijkomende instructie krijgen, meer uitleg en andere zullen meer complexe opdrachten krijgen. De komende twee uur komen twee andere vakken aan bod. Deze didactiek wordt gedurende één voormiddag per week toegepast.


“Ik verwerk de leerstof sneller voor Latijn, Frans en Engels. Voor geschiedenis werk ik aan een individueel onderzoeksproject (geschiedenis Brazilië)”

Louis - 5 GRILAT

“Buiten de lessen werk ik aan een individueel wetenschapsproject (biologie).”

Olivia - 4 CLIL-LATWETwis5

“Ik verwerk de leerstof sneller voor wiskunde. De vrijgekomen tijd spendeer ik aan een individueel wetenschapsproject.”

Oberon- 3 CLIL-WETwis5

“Bij Latijn en Frans bestudeer ik sneller de teksten. Voor Engels werk ik aan een individueel literatuurproject”

Ada - 5 GRILAT

“Naast de vakken van mijn eigen richting, volg ik ook Grieks.”

Simon - 5 CLIL-WETwis8

“Wij legden vroeger onze eindtoetsen van Engels af. We werken in de vrijgekomen tijd aan een literatuurproject Engels.”

Matisse en Nathan - 3 CLIL-WETwis5