Logo

Sint-Lodewijkscollege

Traditie & toekomst

Haec Olim

De oud-leerlingenvereniging van het Sint-Lodewijkscollege

Het Sint-Lodewijkscollege heeft een bloeiende oud-leerlingenvereniging met de naam HAEC OLIM. Deze naam is afkomstig van een vers uit de Aeneas van Vergilius, waar hij zijn mannen aanspoort de moeilijke opgaven te doorstaan. Later zullen zij immers met vreugde terugdenken aan dit lastige moment omdat ze het overwonnen hebben: "Forsan et haec olim meminisse iuvabit". Wellicht een mooie gedachte voor elke leerling(e) op het Sint-Lodewijkscollege!

Het contactblad van de oud-leerlingenvereniging is het BERICHTENBLAD HAEC OLIM (BHO) dat ieder jaar in de maand september via e-mail verstuurd wordt naar alle oud-leerlingen waarvan wij een e-mailadres hebben. In dit Berichtenblad vind je alle belangrijke informatie over het lidmaatschap, de Dag van de Oud-leerlingen, de Praatavond, de Haec Olimprijs en de andere activiteiten van onze oud-leerlingenvereniging. Daarnaast krijg je een lijst met de samenstelling van ons bestuur, zodat je desgewenst met hen kunt communiceren. Er wordt ook uitgelegd hoe je ons contactblad kan lezen (en uitprinten) op de website van het college en hoe je onze activiteiten kan volgen op facebook.

Wil je ons steunen, dan kan je betalend lid worden van onze oud-leerlingenvereniging. Het lidmaatschap moet jaarlijks hernieuwd worden. 10 euro is het normale lidgeld; 8 euro is het lidgeld voor oud-leerlingen die nog aan een universiteit of een hogeschool studeren; 5 euro is het lidgeld voor de oud-leerlingen van de meest recente retorica, d.w.z. voor de leerlingen die in juni laatsleden aan het college afstudeerden. Oud-leerlingen die ons nog meer willen steunen, kunnen uiteraard steeds een hoger bedrag storten. Wij zijn er hen erg dankbaar voor. Je wordt lid door je lidgeld te gireren op het rekeningnummer BE55 3631 5410 4344 (BIC : BBRUBEBB) van de oud-leerlingenvereniging, p.a. Magdalenastraat 30, 8200 Brugge. Als vermelding duid je aan voor welk burgerlijk jaar je lid wordt, b.v. “lidmaatschap 2021". Je hoeft ons dus niet te melden dat je lid wordt of wenst te worden; van zodra we je storting ontvangen hebben, schrijven we je in als lid.

Enkel betalende leden ontvangen gratis ons jaarboek Haec Olim-Collage. Dit is het jaarlijkse informatieblad, met veel foto’s, dat door het college wordt uitgegeven. Dit jaarboek bevat naast een gedeelte met bijdragen van en voor de leerlingen ook een apart gedeelte met bijdragen van, over en voor de oud-leerlingen. Met dit jaarboek word je dus op de hoogte gehouden van zowel het “oude” als het huidige college. 

De oud-leerlingenvereniging organiseert jaarlijks twee “terugkomdagen” : de DAG VAN DE OUD-LEERLINGEN (ieder jaar op een zaterdag in november) en de PRAATAVOND (ieder jaar op een vrijdagavond de week vóór of de week na de Dag van de Oud-leerlingen). Op beide activiteiten worden alle oud-leerlingen (met hun partner) uitgenodigd, alhoewel de Praatavond zich meer richt tot oud-leerlingen van de laatste 10 jaar.

De oud-leerlingenvereniging reikt ook sedert 1993 jaarlijks een prijs uit - de HAEC OLIMPRIJS - aan een verdienstelijke oud-leerling(e) die in volle uitbouw van zijn/haar loopbaan is. Beurtelings komen de deelgebieden “sociaal”, “cultuur/media/kunst” of “wetenschappen” aan bod. 

Een warme, maar dringende oproep!
Vanaf het begin van de jaren negentig reiken het bestuur van de oud-leerlingenvereniging Haec Olim en de directie van het college jaarlijks de Haec Olimprijs uit aan een verdienstelijke oud-leerling, steeds volgens de gangbare criteria die hieronder worden omschreven. De lange lijst met laureaten in het jaarlijkse Berichtenblad vertoont echter een lacune op het gebied van genderdiversiteit. Het college kan de talrijke oud-leerlingen immers onmogelijk alleen op het spoor komen. Slechts van een beperkte groep is de verdere levensloop traceerbaar, tenzij wanneer zij zelf in contact blijven met het college of bij toeval. Dat we in de beginjaren van de prijs uitsluitend bij mannelijke afgestudeerden terechtkwamen, is logisch: er waren van oudsher enkel jongens afgestudeerd. We zijn nu echter al 20 jaar ver in de 21ste eeuw. 
We vinden het daarom nodig een warme, maar dringende oproep te doen naar al onze leden en naar de brede Sint-Lodewijksgemeenschap om (vrouwelijke) kandidaten aan ons voor te dragen. In het mededelingenblad van de oud-leerlingenvereniging deden wij dat de voorbije jaren overigens al vaker, zelfs zeer geregeld, hoewel vruchteloos. Tegenover de laureaten vormt de prijs niet enkel een erkenning voor prestaties binnen hun vakgebied, maar ook een waardering voor extra-engagement naast hun professionele loopbaan. Dat laatste vormt voor ons bestuur een belangrijk en doorslaggevend motief. De prijs wordt nooit uitgereikt voor een eindeloopbaan, maar wil integendeel een aansporing zijn tot verdere volgehouden inzet. 

Begin 2021 wordt de Haec Olimprijs toegekend voor een loopbaan en bijzonder engagement in de brede kunst- en cultuursector incl. media. We nodigen u met aandrang uit om namen van (indien mogelijk vrouwelijke) kandidaten aan ons door te spelen, graag met gegevens over hun vervolgstudies, over hun actuele functie en over hun bijzondere inzet. U kunt dit doen via het e-mailadres van de oud-leerlingenvereniging of door een mededeling aan een van onze bestuursleden (terug te vinden in het Berichtenblad). 

Het Berichtenblad van september 2020
Door op de link hierboven te klikken kan je ons meest recente Berichtenblad downloaden, lezen en/of uitprinten.

Contact opnemen met het secretariaat van Haec Olim
Door op de link hierboven te klikken kan je via een e-mail naar de secretaris van onze oud-leerlingenvereniging informatie doorspelen. Zo kan je o.a. adresveranderingen, verandering van je e-mailadres, info over mede-leerlingen of andere info melden. Wanneer je niet langer wenst dat je gegevens bijgehouden en/of verspreid worden, dan kan je dat ook via deze link melden. Maar via deze link kan je ook een adressenlijst van je klas of je retoricajaar opvragen. Deze adressenlijst (in pdf-formaat) wordt je dan ofwel via e-mail ofwel - als je dat wenst én op voorwaarde dat we je postadres hebben - via de post toegestuurd. Wanneer je een adressenlijst opvraagt, gaan wij ervan uit dat je onze privacyverklaring (zie de link hieronder) onderschrijft!

Onze privacyverklaring
Door op de link hierboven te klikken kan je onze privacyverklaring lezen.