Logo

Sint-Lodewijkscollege

Traditie & toekomst

Haec Olim

De oud-leerlingenvereniging van het Sint-Lodewijkscollege

Het Sint-Lodewijkscollege heeft een bloeiende oud-leerlingenvereniging met de naam HAEC OLIM. Deze naam is afkomstig van een vers uit de Aeneas van Vergilius, waar hij zijn mannen aanspoort de moeilijke opgaven te doorstaan. Later zullen zij immers met vreugde terugdenken aan dit lastige moment omdat ze het overwonnen hebben: "Forsan et haec olim meminisse iuvabit". Wellicht een mooie gedachte voor elke leerling(e) op het Sint-Lodewijkscollege!

Het contactblad van de oud-leerlingenvereniging is het BERICHTENBLAD HAEC OLIM dat ieder jaar in de maand september via e-mail verstuurd wordt naar alle oud-leerlingen waarvan wij een e-mailadres hebben. In dit Berichtenblad vind je alle belangrijke informatie over het lidmaatschap, de Dag van de Oud-leerlingen, de Praatavond, de Haec Olimprijs en de andere activiteiten van onze oud-leerlingenvereniging. Daarnaast krijg je een lijst met de samenstelling van ons bestuur, zodat je desgewenst met hen kunt communiceren. Er wordt ook uitgelegd hoe je ons contactblad kan lezen (en uitprinten) op de website van het college en hoe je onze activiteiten kan volgen op facebook.

Wil je ons steunen, dan kan je betalend lid worden van onze oud-leerlingenvereniging. Het lidmaatschap moet jaarlijks hernieuwd worden. 15 euro is het normale lidgeld; 10 euro is het lidgeld voor oud-leerlingen die nog aan een universiteit of een hogeschool studeren. Oud-leerlingen die ons nog meer willen steunen, kunnen uiteraard steeds een hoger bedrag storten. Wij zijn er hen erg dankbaar voor. Je wordt lid door je lidgeld te gireren op het rekeningnummer BE55 3631 5410 4344 (BIC : BBRUBEBB) van de oud-leerlingenvereniging, p.a. Magdalenastraat 30, 8200 Brugge. Als vermelding duid je aan voor welk burgerlijk jaar je lid wordt, b.v. “lidmaatschap 2024". Je hoeft ons dus niet te melden dat je lid wordt of wenst te worden; van zodra we je storting ontvangen hebben, schrijven we je in als lid.

Enkel betalende leden ontvangen gratis ons jaarboek Haec Olim-Collage. Dit is het jaarlijkse informatieblad, met veel foto’s, dat door het college wordt uitgegeven. Dit jaarboek bevat naast een gedeelte met bijdragen van en voor de leerlingen ook een apart gedeelte met bijdragen van, over en voor de oud-leerlingen. Met dit jaarboek word je dus op de hoogte gehouden van zowel het “oude” als het huidige college. Betalende leden krijgen eveneens een reductie van 2 euro op de toegangsprijs voor bepaalde activiteiten. Dit is o.a. het geval voor de twee Aperitiefconcerten die jaarlijks door Haec Olim Musicalia georganiseerd worden. Deze reductie, die uitsluitend geldt voor het betalend lid (en dus niet voor zijn/haar partner of kinderen), kan slechts bekomen worden wanneer het betalend lid zijn/haar toegangskaarten online (via de website van het college) bestelt en betaalt. 

De oud-leerlingenvereniging organiseert jaarlijks twee “terugkomdagen” : de DAG VAN DE OUD-LEERLINGEN (ieder jaar op een zaterdag in november) en de PRAATAVOND (ieder jaar op een vrijdagavond). Op beide activiteiten worden alle oud-leerlingen (met hun partner) uitgenodigd, alhoewel de Praatavond zich meer richt tot oud-leerlingen van de laatste 10 jaar. Verdere informatie over deze beide activiteiten vind je in ons Berichtenblad dat je onderaan deze pagina kunt downloaden.

De oud-leerlingenvereniging reikt ook sedert 1993 jaarlijks een prijs uit - de HAEC OLIMPRIJS - aan een verdienstelijke oud-leerling(e) die in volle uitbouw van zijn/haar loopbaan is. Beurtelings komen de deelgebieden “sociaal”, “cultuur/media/kunst” of “wetenschappen” aan bod. In 2024 wordt de Haec Olimprijs voor de 32ste keer uitgereikt en wij bekronen opnieuw een laureaat uit het domein “cultuur/media/kunst”. 
De Haec Olimprijs 2024 wordt toegekend aan de heer Bram De Looze (retorica 2009) omwille van zijn internationaal gewaardeerd werk als jazzpianist, niet alleen uitvoerend als solist of als lid van meerdere ensembles, maar ook als componist in dit muzikale genre. Zijn oeuvre en vertolking worden gekenmerkt door een evenwicht tussen introspectie en de nieuwsgierige verkenning van nieuwe opties, uitdagingen en mogelijkheden met een uitgesproken ruimte voor experiment.
De uitreiking van de Haec Olimprijs 2024 heeft plaats op zondag 28 januari 2024 om 11 uur in het Auditorium van het college. Alle oud-leerlingen en hun partner worden uitgenodigd op deze uitreiking. Na de viering volgt een receptie ter plaatse. De lijst van de vorige laureaten van de Haec Olimprijs vind je terug in ons Berichtenblad.

Een dringende oproep!

We doen een beroep op alle oud-leerlingen om ons te helpen bij de keuze van de laureaten voor de verdere Haec Olimprijzen. Wij willen de driejaarlijkse beurtrol van de deelgebieden (sociaal - cultuur/kunst/media - wetenschappen) aanhouden en de Haec Olimprijs in de toekomst verder toekennen aan een verdienstelijke oud-leerling, man of vrouw, in de volle uitbouw van zijn/haar loopbaan, gekoppeld aan een bijzonder engagement. Volgende keer komt weer het deelgebied wetenschappen aan de beurt. Wij nodigen dan ook alle oud-leerlingen uit om namen van kandidaten (m/v) aan ons door te spelen, graag met gegevens over hun vervolgstudies,  hun actuele functie en hun bijzondere inzet. Je kunt dit doen via het e-mailadres van de vereniging of door een mededeling aan een van onze bestuursleden (terug te vinden in het Berichtenblad). Gelieve dit wel telkens te doen vóór eind augustus, aangezien wij telkens vanaf dan de voorbereiding voor de Haec Olimprijs van het volgende jaar opstarten.

Het Berichtenblad van september 2023
Door op de link hierboven te klikken kan je ons meest recente Berichtenblad downloaden, lezen en/of uitprinten.

Contact opnemen met het secretariaat van Haec Olim
Door op de link hierboven te klikken kan je via een e-mail naar de secretaris van onze oud-leerlingenvereniging informatie doorspelen. Zo kan je o.a. adresveranderingen, verandering van je e-mailadres, info over mede-leerlingen of andere info melden. Wanneer je niet langer wenst dat je gegevens bijgehouden en/of verspreid worden, dan kan je dat ook via deze link melden. Maar via deze link kan je ook een adressenlijst van je klas of je retoricajaar opvragen. Deze adressenlijst (in pdf-formaat) wordt je dan ofwel via e-mail ofwel - als je dat wenst én op voorwaarde dat we je postadres hebben - via de post toegestuurd. Wanneer je een adressenlijst opvraagt, gaan wij ervan uit dat je onze privacyverklaring (zie de link hieronder) onderschrijft!

Onze privacyverklaring
Door op de link hierboven te klikken kan je onze privacyverklaring lezen.