Logo

Sint-Lodewijkscollege

Traditie & toekomst

Studieaanbod

Hieronder kan je de link volgen om het studieaanbod te bekijken. Je leest er welke vakken in elke studierichting aan bod komen. Je stelt er vast dat het Sint-Lodewijkscollege een doorstromingsschool is: wij bereiden je voor op de meest veeleisende hogere studies. We zijn trouw aan onze traditie, maar blijven zoeken naar pedagogische en didactische vernieuwing.

 

De eerste keuze is een studierichting met of zonder klassieke talen. De keuze voor klassieke talen is de poort naar de wortels van onze westerse cultuur. Je gaat er diep in op de taalstructuren, die je in de moderne vreemde talen terug vindt; je leert teksten analyseren en er de essentie uithalen; je leert de filosofische achtergrond van ons denken en de mythische verhalen waarop onze levensvisie gestoeld is. Wie geen klassieke talen kiest, krijgt meer tijd voor wiskunde en talen. Bovendien kun je kiezen voor een supplement Techniek of een kunstproject.

De eerste graad geeft leerlingen een basis van algemene kennis en vorming vanuit de klassieke talen of de basisoptie Moderne Talen en Wetenschappen. Voor onze school is dit reeds een aanzet voor verdere studies op abstract-theoretisch niveau.

 

In de tweede graad kunnen leerlingen kiezen tussen Grieks-Latijn, Latijn, Economie, Wetenschappen en Humane. De richtingen Latijn wiskunde 5 u., Economie en Wetenschappen worden ook in CLIL aangeboden. De CLIL-vakken hangen af van de richting.

 

In de derde graad komen er nog richtingen bij, uiteraard ook weer in combinatie met Klassieke Talen en/of zonder CLIL. Hier zal de keuze voor het pakket wiskunde een zware overweging zijn. Je kan in het college 3, 4, 6 en 8 uur wiskunde volgen in combinatie met klassieke talen, wetenschappen en economie. Humane wetenschappen is steeds met drie of vier uur wiskunde.