Logo

Sint-Lodewijkscollege

Traditie & toekomst

Studieaanbod eerste graad

Via de tabellen hieronder vind je het studieaanbod van de eerste graad in het Sint-Lodewijkscollege. Je vindt er welke vakken in elke studierichting aan bod komen. Je stelt er vast dat het Sint-Lodewijkscollege een doorstroomschool is: wij bereiden je voor op de meest veeleisende hogere studies. We zijn trouw aan onze traditie, maar blijven zoeken naar pedagogische en didactische vernieuwing.

 

In het eerste jaar kan je kiezen tussen Latijn, Moderne-STEM en Moderne-Media en Communicatie.

 

De keuze voor Latijn is de poort naar de wortels van onze westerse cultuur. Je gaat er diep in op de taalstructuren, die je in de moderne vreemde talen terug vindt; je leert teksten analyseren en er de essentie uithalen; je leert de filosofische achtergrond van ons denken en de mythische verhalen waarop onze levensvisie gestoeld is.

 

Wie geen klassieke talen kiest, krijgt in de afdeling Moderne Talen en Wetenschappen, met meer tijd voor wiskunde en talen. In de Moderne afdeling kan je kiezen tussen Moderne-STEM (met nadruk op wetenschappen, technologie, informatica en wiskunde) of Moderne-Media en Communicatie (met nadruk op taal, communicatie en moderne media).

 

Deze drie keuzes kan je combineren met CLIL, dit betekent dat de vakken Geschiedenis en Natuurwetenschappen in het Engels worden gegeven. Op deze manier kan je op het Sint-Lodewijkscollege kiezen tussen zes studierichtingen. 

 

De eerste graad geeft leerlingen een basis van algemene kennis en vorming vanuit de klassieke talen of de basisoptie Moderne Talen en Wetenschappen. Voor onze school is dit reeds een aanzet voor verdere studies op abstract-theoretisch niveau.

 


(*) CLIL: deze vakken worden in het Engels gegeven

Mens en samenleving bevat onderwerpen uit economie en cultuur- en gedragswetenschappen

P-uur = projectuur: bezinning, leren leren, klasgesprek, auteur, film, preventie sociale media … met de klassenleraar(*) CLIL: deze vakken worden in het Engels gegeven

P-uur = projectuur