Logo

Sint-Lodewijkscollege

Traditie & toekomst

Zorg - Algemeen

Zelfontplooiing en zelfstandigheid

 

De school is de plaats waar kinderen zich ontplooien tot zelfstandige jongeren die hun leren zelf in handen kunnen nemen. Elke leerkracht is procesbegeleider die de vorderingen van de leerlingen nauwgezet opvolgt en feedback geeft op hun prestaties. Sint-Lodewijk is present in de verschillende Olympiades en kreeg daarvoor al meermaals een nationale erkenning.

De vele parascolaire initiatieven boren andere talenten bij de leerlingen aan die hen tot rijkere mensen maken.


 

Zorg op maat

Elke leerling wordt in eerste instantie door hun eigen leerkrachten begeleid in hun leerproces. Dit kan zowel via herhaling voor iets wat nog niet begrepen werd, of verdieping van reeds begrepen leerstof (differentiatie). Daarnaast kunnen leerlingen én ouders een beroep doen op de Kern Leerlingenbegeleiding (KLb) die dankzij een individuele en professionele aanpak de leerlingen extra ondersteunen. We bieden zorg op maat. Er zijn drie domeinen van zorg: studiebegeleiding, sociaal-emotionele begeleiding en studiekeuzebegeleiding. We vinden het belangrijk dat leerlingen zich goed in hun vel voelen! Wanneer een leerling door zijn situatie of talent een unieke aanpak nodig heeft, wordt gezorgd voor een individueel traject. Voor sommigen zoeken we naar meer uitdaging op maat, zie info cognitief sterk functionerend

Leer- en ontwikkelingsstoornissen

Voor de leerlingen met leer- ontwikkelingsstoornissen worden de Redicodi-maatregelen toegepast en vastgelegd in een individueel begeleidingsplan. Dit wordt bij het begin van het schooljaar opgesteld door de leerling samen met een leerlingenbegeleider. Elk schooljaar wordt dit geüpdatet. We werken intens samen met het CLB en het ondersteuningsnetwerk.

Enkele voorbeelden:

  • Leerlingen leggen eindtoetsen af in een aparte groep met meer tijd en ondersteuning
  • Gebruik formulekaarten voor leerlingen met dyscalculie
  • Gebruik voorleessoftware voor leerlingen met dyslexie