Logo

Sint-Lodewijkscollege

Traditie & toekomst

Zorg - Algemeen

Leerkrachten en leerlingen zoeken samen hoe je efficiënt kunt leren en waar je talenten liggen. Via permanente begeleiding streven we ernaar jou plezier te laten vinden in het leren. Op school staan onze leerlingen centraal. We willen dat elke leerling zich goed voelt.

 

Leerlingenbegeleiding (KLb)

Leerkrachten zijn voor de leerlingen altijd het eerste aanspreekpunt. Bij meer gerichte en individuele hulpvragen kunnen leerlingen en ouders terecht bij onze interne begeleidingsdienst, de Kern Leerlingenbegeleiding (KLb) (fase 1 zorgcontinuüm) voor een individuele begeleiding. Deze dienst bestaat uit sterk opgeleide en ervaren leerkrachten. Een master (ortho)pedagoog coördineert de zorg, ook een master psycholoog maakt deel uit van het team. We communiceren op een discrete manier met leerlingen, ouders en leerkrachten. Ouders kunnen ook zelf contact nemen met de KLb.

Succesvol studeren

Binnen de klascontext vragen we ons af wat alle leerlingen nodig hebben om zich volledig te kunnen ontplooien volgens hun talenten en mogelijkheden. De school biedt enerzijds voor alle leerlingen dezelfde brede basiszorg (fase 0 zorgcontinuüm) met aandacht voor de noden van elke leerling, anderzijds is er via differentiatie aandacht voor voldoende cognitieve uitdaging, voor cognitief sterk functionerende en hoogbegaafde leerlingen. We bieden een krachtige leeromgeving aan waardoor alle leerlingen gestimuleerd worden.

Leerlingen die nog op zoek zijn naar hun studiemethode kunnen terecht bij hun klassenleraar, vakleerkrachten of bij de leerlingenbegeleiding. De school ontwikkelde per graad schooleigen agenda’s/planners waar alle leerlingen voldoende studietips aangereikt krijgen om hun studeerproces te faciliteren. Binnen de klascontext wordt ook bij deze studietips stil gestaan.

Voor leerlingen met leerproblemen en/of leer- en ontwikkelingsstoornissen die meer specifieke ondersteuning nodig hebben (b.v. eindtoetsen afleggen in een aparte ruimte) worden gepaste maatregelen genomen die worden vastgelegd in een individueel handelingsplan op maat. (fase 1 zorgcontinuüm).

Socio-emotionele begeleiding

Voel je goed in je vel! Naast het leren stimuleren we ook het psychisch welzijn. Tijdens leefsleuteldagen en bezinningen staan leerlingen stil bij zichzelf. We hebben een sterk uitgebouw preventiebeleid, met o.a. aandacht voor pesten, omgaan met sociale media, relationele en seksuele vorming… Leerlingen van het 6e jaar zijn meter/peter van onze eerstejaars. De leerlingen vullen 3 keer per jaar de vragenlijst Appwel in die peilt naar het schoolwelbevinden. Op basis van deze antwoorden, kunnen leerlingen uitgenodigd worden voor een gesprek met een leerlingenbegeleider en kunnen we snel handelen bij eventuele problemen/vragen.


Socio-emotionele begeleiding

De leerlingen worden bij elke stap in hun studiekeuzeproces begeleid door de klassenleraar en vakleerkrachten. De adviserende klassenraad geeft een gericht studiekeuzeadvies. Bij meer vragen kunnen de medewerkers van het CLB gecontacteerd worden.


Cognitief sterk functionerend

Voor leerlingen met nood aan meer uitdaging binnen de lessen, hebben we een aanpak op maat. Meer hierover kan je nalezen op het document “aanpak cognitief sterk functionerende leerlingen”.


Hoe kunnen wij uw zoon/dochter helpen?

Alle ouders van nieuwe leerlingen krijgen na inschrijving de mogelijkheid om een online vragenlijst in te vullen. Op deze vragenlijst kan informatie doorgeven worden die een invloed kan hebben op het leerproces van de leerling. Volgende categorieën komen o.a. aan bod: persoonlijke of familiale informatie, taalinformatie (meertalig, taalvoorsprong, taalachterstand), leer- en ontwikkelingsstoornissen, cognitief sterk functionerend, gezondheidsinformatie. Voor leerlingen met specifieke hulpvragen raden we sterk aan deze vragenlijst in te vullen.