Logo

Sint-Lodewijkscollege

Traditie & toekomst

Zorg - Algemeen

Leerkrachten en leerlingen zoeken samen hoe je efficiënt kunt leren en waar je talenten liggen. Via permanente begeleiding streven we ernaar jou plezier te laten vinden in het leren. Je doorloopt een traject dat je stap voor stap vormt tot het zelfstandig verwerven van kennis en het vormen van een kritische visie op wetenschap, cultuur en taal. Onze cultuurreizen, taaluitwisselingen, projectdagen … ondersteunen dit!

 

Leerlingenbegeleiding

Leerlingen waarvoor het aanbod binnen de klas ontoereikend is, kunnen terecht bij onze interne begeleidingsdienst, de Kern Leerlingenbegeleiding (KLb) (fase 1 zorgcontinuüm) voor een individuele begeleiding. Deze dienst bestaat uit sterk opgeleide en ervaren leerkrachten. Een master (ortho)pedagoog coördineert de zorg, ook een master psycholoog maakt deel uit van het team. We communiceren op een discrete manier met leerlingen, ouders en leerkrachten. Ouders kunnen ook zelf contact nemen met de KLb.

Meer info over onze algemene aanpak of onze leerlingenbegeleiding: 050/40 68 46 of leerlingenbegeleiding@sint-lodewijkscollege.be

Drielijnenmodel

Onze Kern Leerlingenbegeleiding werkt aan drie thema’s: de begeleiding van de studiekeuze, van het studeren zelf en van emotionele begeleiding. Centraal staan de leerlingen. Alle leerkrachten zijn hun eerste aanspreekpunt. Op de tweede lijn komen de medewerkers van de KLB en voor moeilijker problemen doen we beroep op het CLB of andere instanties als derde lijn.

Leren leren

Binnen de klascontext vragen we ons af wat alle leerlingen nodig hebben om zich volledig te kunnen ontplooien volgens hun talenten en mogelijkheden. De school biedt enerzijds voor alle leerlingen dezelfde brede basiszorg (fase 0 zorgcontinuüm) met aandacht voor de noden van elke leerling, anderzijds is er via differentiatie aandacht voor voldoende cognitieve uitdaging, voor snel lerenden en hoogbegaafden. We bieden een krachtige leeromgeving aan waardoor alle leerlingen gestimuleerd worden.

Leerlingen die nog op zoek zijn naar hun studiemethode kunnen terecht bij hun klassenleraar, vakleerkrachten of bij de leerlingenbegeleiding.

Voor leerlingen met leerproblemen en/of leer- en ontwikkelingsstoornissen die meer specifieke ondersteuning nodig hebben (b.v. eindtoetsen afleggen in een aparte ruimte) worden gepaste maatregelen genomen die worden vastgelegd in een individueel begeleidingsplan op maat. (fase 1 zorgcontinuüm).

Studiekeuze

De leerlingen worden bij elke stap in hun studiekeuzeproces begeleid door de klassenleraar en vakleerkrachten. De adviserende klassenraad geeft een gericht studiekeuzeadvies. Bij meer vragen kunnen de medewerkers van het CLB gecontacteerd worden.

Socio-emotionele begeleiding

Voel je goed in je vel! Naast het leren stimuleren we ook het psychisch welzijn. Tijdens leefsleuteldagen en bezinningen staan leerlingen stil bij zichzelf. We hebben een sterk uitgebouw preventiebeleid, met o.a. aandacht voor pesten, omgaan met sociale media, relationele en seksuele vorming… Leerlingen van het 6e jaar zijn meter/peter van onze eerstejaars.

Ouders

Het oudercomité is het klankbord voor de school. De nieuwe projecten van de school worden er afgetoetst, en de ouders zijn de tolk voor hun kinderen. Een opbouwende samenspraak is voorwaarde voor een kwaliteitsvol samenleven op school.