Logo

Sint-Lodewijkscollege

Traditie & toekomst

Zorg - Cognitief sterk functionerend

Ook onze werking voor de cognitief sterk functionerende leerlingen is een aanpak op maat. Immers elke leerling is verschillend. We werken samen met Exentra, Talent en iLearn. We zoeken hierbij naar een goede balans tussen een individueel traject op maat enerzijds en een groepsgebonden aanpak anderzijds. Dit betekent dat leerlingen ook samen kunnen werken aan een bepaald project waarbij ze ook aan hun peerrelaties kunnen werken.

 

Klassikaal zetten we in eerste instantie in op lesgeven op hoog niveau. Veel cognitief sterke leerlingen worden daardoor al sterk uitgedaagd in de standaardlessen, STEM, Klassieke Talen en/of CLIL-lessen. Binnen de lessen wordt in verschillende vakken gedifferentieerd (verdieping en uitbreiding binnen het vak in de eigen klas). Het gebruik van de laptop is hierbij een uitstekend hulpmiddel.  Als leerlingen nood hebben aan nog meer uitdaging, gaan we op zoek naar een pakket op maat. Hierbij zijn er verschillende mogelijkheden: verdere verdieping/uitbreiding van de leerstof, zelfstandig een project uitwerken... Het is ook mogelijk om een vak op eigen tempo te verwerken dat niet tot het curriculum behoort. Inhoudelijk komt leerstof van de volgende schooljaren niet aan bod.

 

We werken ook samen met het hoger onderwijs waardoor leerlingen uit het 6e jaar een gedeeltelijk vervroegde start aan het hoger onderwijs kunnen nemen.

 

Voorbeelden van vroegere projecten:

  • in de vijfdes in de richting WETwis6/8 zitten en de cursus Grieks/Latijn volgen in de zesdes
  • wiskunde aan de universiteit volgen terwijl je in het zesde jaar op school zit
  • een project wetenschappen uitwerken (zelf gekozen thema)
  • CLIL-economie volgen terwijl je in de richting Latijn zit (tweede graad)
  • vroeger afleggen eindtoets Engels, in vrijgekomen tijd literatuuropdracht uitwerken (tweede graad)

 

Maak kennis met enkele leerlingen die een eigen traject doorlopen.

Specifiek voor het eerste jaar 

Eind september (begin oktober) vullen alle leerlingen een vragenlijst in om hun persoonlijke onderwijsbehoeften te leren kennen. Op basis van deze vragenlijst, individuele gesprekken met de leerling, de ouders en het gesprek op de klassenraad, kan een aangepast programma opgestart worden. Voor leerlingen die één of twee jaar gesprongen hebben of waarbij ouders dit bij inschrijving aangeven, kan er in augustus een intake gesprek met de ouders, de leerling, eventueel de lagere school, Nele Vanneste (zorgcoördinator) en Greet Onghenae (adjunct-directeur) georganiseerd worden. Ouders kunnen dit aanvragen via de online vragenlijst leerlingenbegeleiding. 
Proeftuinproject - Traject Next (eerstejaars)

Enkele klassen van de eerstes krijgen een verkorte instructie voor een aantal vakken en werken daarna individueel en op eigen tempo aan de opdrachten van deze vakken. De betrokken leerkrachten coachen de leerlingen. Sommige leerlingen zullen bijkomende instructie krijgen, meer uitleg en andere zullen meer complexe en/of creatievere uitdagingen krijgen. Deze didactiek wordt gedurende één voormiddag per week toegepast.
Nood aan meer info (voor alle jaren)?

Wil je meer informatie of een persoonlijk gesprek dan kan je contact nemen met Greet Onghenae (adjunct-directeur) of Nele Vanneste (zorgcoördinator).

“Ik verwerkte de leerstof van geschiedenis op mijn eigen tempo en volg ondertussen enkele cursussen aan de universiteit”

Louis

“In het 4e jaar werkte ik buiten de lessen aan een individueel onderzoeksproject”

Olivia

“Ik verwerk de leerstof sneller voor godsdienst en informatica. In de vrijgekomen tijd krijg ik challenges voor wiskunde.”

Oberon

“In het 5e jaar volgde ik naast de vakken van mijn eigen richting, ook Grieks”

Simon

“Wij legden vroeger onze eindtoetsen van Engels af. We werken in de vrijgekomen tijd aan een literatuurproject Engels.”

Matisse en Nathan