Logo

Sint-Lodewijkscollege

Traditie & toekomst

STEM

Science Technology Engineering Mathematics

 

Het gaat allereerst om een didactiek. Leerlingen worden gecoacht om zelfstandig problemen op te lossen. Daarnaast is STEM vakoverschrijdend en worden onderzoekvaardigheden in het domein van de informatica, techniek, wetenschappen en wiskunde bijgebracht. De leerlingen LAT en CLIL-LAT van het eerste en tweede jaar hebben in hun lessentabel 2 lesuren techniek waarin we op onze school al jaren deze STEM-didactiek toepassen. Ze leren er programmeren en probleemoplossend denken.


De leerlingen MOD STEM en CLIL-MOD STEM van het eerste jaar krijgen in feite 4 lesuren ‘STEM-didactiek’ bestaande uit 2 lesuren techniek en 2 lesuren STEM. In deze uren realiseren leerlingen zelfstandig vakoverschrijdende projecten waarin kennis van techniek, wetenschap, wiskunde en informatica geïntegreerd worden. De leerlingen passen de wetenschappelijke onderzoeksmethode toe in hun experimenten. In het tweede jaar krijgen deze leerlingen 3 lesuren STEM-didactiek bestaande uit 2 lesuren techniek en 1 lesuur programmeren (van vraagstukken uit techniek, wetenschappen, natuurwetenschappen en wiskunde).