Logo

Sint-Lodewijkscollege

Traditie & toekomst

Het Sint-Lodewijkscollege in Brugge: een plezante plek om te groeien!

Het Sint-lodewijkscollege in Brugge is een grote school met veel leerkrachten en diverse persoonlijkheden maar allemaal zeer gepassioneerd door hun vak. Ze staan in voor een stevig pakket leerstof om de leerlingen voldoende bagage mee te geven, met het oog op het hoger onderwijs. In elk vakdomein hebben wij specialisten. Wij streven ernaar dat iedere leerkracht zijn eigen vak geeft.

 

Een leerkracht is ook een opvoeder. Naast de uitgebouwde zorgstructuur staat elke leerkracht in voor het welzijn van de leerlingen in de klas. Soms moet er gebotst worden, opdat de jongere groeit in de ontwikkeling naar een eigen persoonlijkheid.

 

Niet alleen het intellect moet tot ontwikkeling komen, maar ook alle facetten van de persoonlijkheid. Daarom zijn de leerkrachten van ons college in Brugge ook na de uren beschikbaar - ieder volgens zijn mogelijkheden - voor klasactiviteiten, toneel, poëzie en muziek.

 

Het schoolteam heeft één doel: elke jongere doen uitblinken in zijn eigen talenten.

Korps