Logo

Sint-Lodewijkscollege

Traditie & toekomst

Leven

“Geen dag die niet uitdagend is!”

Pastoraal


We kiezen uitdrukkelijk om tijd en ruimte te maken voor de sterke tijden in het jaar (Allerheiligen, Advent, Kerst, Vasten, Pasen) en voor de belangrijkste momenten in een schooljaar (start en einde van het jaar). Dan komen we per jaar of per klasgroep samen om te vieren, te bidden, te bezinnen … Er zijn bezinningsdagen voor elk jaar en vrijwilligers uit de tweede en derde graad worden uitgenodigd om deel te nemen aan een pelgrimage naar Rome, of naar een Belgische abdij. Tegelijk verdiepen we ons in solidariteit met mensen in Vlaanderen en in de Derde Wereld.

Internationalisering

Clil

CLIL staat voor Content and language integrated learning, of kort gezegd: het is tegelijk taal als een zaakvak onderwijzen. CLIL veronderstelt een activerende lesmethodiek die de leerlingen aanzet tot praten in een nieuwe taal, en reikt technieken aan om woordenclusters op te bouwen. Het Sint-Lodewijkscollege heeft gekozen voor de Engelse taal. De vakken die kunnen gevolgd worden, zijn geschiedenis en wetenschappen van het eerste tot het zesde jaar. Onderweg komt daar ook nog economie bij.

Uitwisselingsprojecten

Reeds in de jaren 80 van vorige eeuw ontstonden de eerste internationale initiatieven, nog voor Erasmus en Comenius waren opgericht. Vanaf 1991 trok de school de kaart van multilaterale partnerschappen, naast strikte klasuitwisselingen en deelname aan initiatieven van derden.


De hoogtepunten in onze werking zijn het ROTA-project voor de zesde jaar, de vroegere partnerschappen rond de wetenschappen (Hansa, Matter of the heart, …). In 2013 werd de school uitgeroepen als de Comeniusschool met de meeste deelnames. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk leerlingen een internationale ervaring an te bieden. Daarom zijn er initiatieven vanaf het tweede jaar in elk jaar van de humaniora. We onderhouden contacten met een twaalftal scholen in Europa.

Vakantiekampen

Vakantiekampen
De leerkrachten van het college organiseren twee kampen in de zomervakantie. Het kamp in Hechtel is bestemd voor de eerstes, het kamp in de vierdes voor de durvers.

Reizen

Reizen

Tijdens de diverse vakanties organiseren de leerkrachten cultuurreizen of sportkampen. De derdes hebben hun skireis, de vierdes gaan naar London, vijf en zes wisselen af: het ene jaar hebben ze een Italiëreis en het andere een Amerikareis. De vijfdes hebben bovendien een reis naar Berlijn. De zesdes sluiten hun humaniora af met een reis naar Griekenland. In de Hemelvaartvakantie houden we een pelgrimage naar Rome of naar een aantal Belgische abdijen.

Muziek

Piu che Mai

Piu che Mai

Piu Che Mai betekent ‘meer dan ooit’. Het is de naam van onze muziekgroep. Een klein orkest en een koor zorgen samen voor musicals en gastoptredens bij internationale bijeenkomsten.

Aperitiefconcerten

Aperitiefconcerten

Twee maal per jaar nodigt het bestuur van Haec Olim Musicalia (de muzikale tak van de oud-leerlingenvereniging) iedereen uit voor een aperitiefconcert. Oud-leerlingen die professioneel met muziek bezig zijn en de huidige leerlingen bieden er een gevarieerd aanbod van klassieke en moderne muziek, dans, beeldende kunst … Telkens op zondagvoormiddag en in het Auditorium!

Ecologie

Met kleine stapjes werkt de school aan ecologisch bewustzijn. Alles begon met afvalscheiding, vervolgens het bannen van petflessen. Intussen zorgen onze kippen voor het verorberen van resten uit de eetzaal en kunnen we omeletten maken van onze eigen eieren. Straks komt er ook een voedselbos dat ten dienste zal staan van de lessen biologie. Overigens is ons terrein 5 ha groot met heel veel groen, bomen en struiken, en straks nog veel meer.

Geschiedenis van de school

Geschiedenis van de school

Het Sint-Lodewijkscollege werd gesticht in 1834 door de Brugse bisschop Boussen. De school startte in de gebouwen van het Seminarie aan de Potterierei, verhuisde in 1848 naar de hoek van de Dweersstraat en de Noordzandstraat, en in 1972 naar de Magdalenastraat. Het Sint-Lodewijkscollege werd met de jaren een duidelijk vooraanstaande school van Brugge die zich ontwikkeld heeft tot een centrum van studie en cultuur. Het hoogopgeleide korps is steeds bezig met vernieuwing en verbetering om meer leerwinst te behalen bij de leerlingen.