Logo

Sint-Lodewijkscollege

Traditie & toekomst

Kwaliteit

Team en nascholing
De kwaliteit van een school wordt in grote mate bepaald door de kwaliteit van zijn leerkrachten. Een clustergroep coördineert en stimuleert de vakwerking. De inspiratie halen we uit diverse nascholingen, vaak op internationaal vlak. Zo volgen we de ontwikkeling van het wetenschappelijk onderzoek betreffende het leren.

Internationalisering

De vele intense contacten met scholen over heel Europa hebben ons reeds vroeg bijgebracht in welke richting het kwaliteitsvol onderwijs zou evolueren. De directie en het team zoeken permanent contacten met leidende figuren uit de internationale onderwijswereld om activerende leerstijlen te leren kennen en de zelfstandigheid bij de leerlingen te vergroten. Een belangrijk leermoment is eveneens het contact met de derde wereld. Als het kan organiseren we inleefkampen in Mongolië, diverse landen in Afrika en India.

STEM
Hoewel onze school al jaren onderzoeksvaardigheid als didactiek in de lessen techniek aanleert, hebben we de keuze gemaakt om vanaf schooljaar 2016-2017 twee uur extra bij techniek te voegen in de moderne humaniora onder de naam Moderne STEM. Zo wordt wiskunde, informatica en techniek meer ruimte gegeven om het zelfstandig onderzoek bij de leerlingen te stimuleren.

CLIL
CLIL staat voor ‘Content and language integrated learning’. Het college was in 2007 pilootschool voor CLIL. Intussen is het Engelstalig onderwijzen van zaakvakken uitgegroeid over de zes jaren en in zoveel mogelijk vakken. Reeds 25 leerkrachten hebben hun certificaat C1 behaald, verleend door de British Counsel London. Lees meer.
Academie
We bieden aanvullende cursussen aan op vrijdagavond of tussen de middag. Zowel voor de jongste leerlingen (klaviervaardigheid) als voor de oudere leerlingen (Spaans, Italiaans, Chinees, Japans). Ook de aanvullende cursussen voor wetenschappen (chemie, fysica …) kunnen de leerlingen van de derde graad volgen.


Leerlingenraad en Presidium

In elke graad hebben de leerlingen de mogelijkheid om hun bekommernissen te uiten in een leerlingenraad met namen als Gremium en Parlee. Van tijd tot tijd zal de directie ook nieuwe projecten aan hen voorleggen. De leerlingen van vier, vijf en zes kunnen zich inschakelen in een van de werkgroepen van het Praesidium. Zij organiseren activiteiten voor de leerlingen van de andere jaren

Lecture+

Sinds 2018 is het Sint-Lodewijkscollege betrokken in het project Lecture plus dat geleid wordt door de KU Leuven. Wij experimenteren er met collaboratief leren in ons LAB 21. Collaboratief leren wordt er ondersteund door de nieuwste digitale technieken. Ook de taalleerkrachten kunnen er terecht om vanuit individuele taken tot samenwerking te komen. De leerkracht kan door het systeem grotere groepen leerlingen individueel aansturen.

Voorbereiding toelatingsproef geneeskunde
Ook al zijn de leerlingen die van elk wetenschapsvak één uur in de lessentabel hebben voldoende voorbereid voor het toegangsexamen voor Geneeskunde, richten wij een cursus Chemie en Fysica op tussen de middag. Het is voor allen een goede opfrissing van de leerstof van de derde graad, en de leerkrachten gaan een stukje dieper op de materie in. Zo bereiden wij de leerlingen beter voor op hun examen.

Sport
Het Sint-Lodewijkscollege profileert zich ook op het vlak van sport. Naast de talloze sportactiviteiten over de middag en sportlessen, is onze school ook grootschalig aanwezig in de verschillende schoolcompetities (voetbal, basketbal, volleybal, dans...).